Anna Sethne - «skolemoderen» som erstattet pugging med lærelyst

Som overlærer gjorde Anna Sethne Sagene skole til et reformpedagogisk forbildeprosjekt. Samarbeid og tavler hvor elevene kunne utfolde seg, var blant de nye grepene. Her fra Sagene skole i 1933.

Dagens førsteklassinger kan takke Anna Sethne for at skolehverdagen er kreativ og lystbetont.

  • Kjersti Busterud

Anna Sethne hadde en arbeidskapasitet utenom det vanlige.

For å rekke alt, sov hun i to etapper: Hun la seg om kvelden og sto opp midt på natten for å skrive. Så sov hun et par timer til før en ny arbeidsdag begynte. Hun hadde fire barn, jobbet fulltid som lærer, var redaktør av bladet «Vår skole», skrev lærebøker og hadde flere lederverv.

Les hele saken med abonnement