A-magasinet

Ekstremvær blir den nye normalen. Det er et stort behov for å forklare alvorligheten av det som skjer, mener klimaforsker Helge Drange.

En eksepsjonell tørr og varm sommer endrer ikke klimaforskernes fremtidsvarsku. Ekstremnedbør vil bli den største utfordringen for Norge.

  • Guri Gunnes Oppegård
    Journalist

– Hvor ekstrem har egentlig årets varme og tørre sommer vært?

– Sommermånedene fra mai til juli har vært rekordvarme, faktisk hele to grader varmere enn den forrige ekstremsommeren i 1947. Målingene fra Oslo går tilbake til 1837, så dette er en solid varmerekord! De samme månedene har vært tørre, på nivå med somrene i 1947, 1976 og 1994, sier Helge Drange.

Les hele saken med abonnement