A-magasinet

Turbulens i luften

Krisemøter, bekymringsmeldinger, hemmelighold, granskinger og oljebokser lagret i engangshansker. En tragisk dødsulykke virvler dyster historikk opp i luften.

  • Geir Søndeland

Det er 4. juni 2013, Sola Strand Hotel. Diskusjonen går blant eksperter, tillitsvalgte og myndighets— og bransjerepresentanter fra norsk luftfart og petroleumsvirksomhet.

Hvordan kan man bygge tillit blant passasjerene den dagen EC225 eventuelt begynner å fly igjen?

Spørsmålet stilles på møtet i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel.

Uroen oppstår etter to nødlandinger med kort tids mellomrom i 2012 på britisk sektor med helikoptertypen som i fjor skiftet navn fra EC225 til H225.

Det var en slik franskeid maskin som styrtet ved Turøy 29. april i år. Helikopteret LN-OJF ble operert av CHC Helikopter Service på oppdrag fra Statoil. Tragedien med Airbus Helicopters H225 Super Puma kostet 13 personer livet.

Rapport:

Les også

Rotoren og et girfeste løsnet under helikopterstyrten ved Turøy

På kanten

  1. januar 2012, Åsgård B. Søstermaskinen, LN-OJE, også det av typen H225/EC225, nødlander kontrollert etter varsel om lavt oljenivå. Så begynner helikopteret å rulle framover mot kanten av helikopterdekket. Besetningen forsøker å bremse til ingen nytte. Kanten av dekket kommer nærmere og nærmere. Evakuering av passasjerene beordres. Ingen av de 21 om bord blir fysisk skadet. Operatør CHC, oppdragsgiver Statoil og Statens havarikommisjon starter gransking.

November 2012, Aberdeen. Oljeoperatører rundt Nordsjøen møtes og blir enige om at EC225 ikke kan fly før garantier om at problemet er løst. Også Super Puma-slektningen AS332 settes på bakken. Ett av problemene i 2012 var akslingsbrudd som satte oljepumpene ut av spill.

En drøy måned etter junimøtet på Sola i 2013 oppheves en ni måneders europeisk suspensjon. Etter hvert byttes girboksen til 225-flåten ut.

Så havarerer en AS332L2 utenfor Shetland i august 2013. Fire personer omkommer. Samme helikoptertype mistet en cockpitdør på vei fra Sleipner A til Sola i januar 2009. Statoil gransket hendelsen.

Den sorte boksen. Ferdskriveren kan forhåpentligvis gi svar, når ulykken skjer.

Milliardvirksomhet

Statoil bidrar til at offshorehelikoptre er et gigantisk forretningsområde. Konsernet bruker 1,5 milliarder kroner på helikoptre i året og har passasjerprognoser fram mot 2017 på cirka 140.000 i året, mot 165.000 i fjor.

Inntil ulykken 29. april 2016 var 21 helikoptre i sving for Statoil, mot 27 i 2013. Nå flyr 13 Sikorsky S-92-maskiner i rutetrafikk for Statoil.

  1. oktober 2013 nødlander en S-92, på oppdrag for BP på vei til Sola, på den ubemannede Yme-plattformen i Nordsjøen. Besetningen oppfatter varsler om girboksens oljesystem som så alvorlig at en nødlanding på sjøen også vurderes. Ingen fysiske skader oppstår. Varslene er feilaktige. Fabrikanten endrer nødsjekklisten.

Statoil har fortsatt kontrakt på tre H225-maskiner som kan inngå i en søk— og redningstjeneste (SAR) bare i beredskapssituasjoner ved livstruende hendelser. Rutebruk av den siste H225-maskinen på Statoil-kontrakt er suspendert.

  1. juli 2014 omkom en pasient etter å ha tatt seg ut av 225-helikopteret ti minutter før landing under SAR-transport fra Oseberg til Bergen. Fylkesmannen i Rogaland påpeker rutinesvikt i flere ledd og ber Statoil gå gjennom prosedyrer for å hindre gjentakelse. Rutiner endres.

358 hendelser i 2009

Produsenten Airbus anslår at cirka 70 prosent av Super Puma-flåten på verdensbasis benyttes innen olje og gass. Bransjeanslag tilsier at en ny H225-maskin koster rundt 30 millioner dollar (243 millioner norske kroner). Det tilsier en kilopris på drøyt 22.000 kroner fordelt på 11 tonn maksimal vekt.

— Det får mye ufortjent pepper. Flygerne elsker helikopteret. Cockpiten er helt super. Teknikerne synes den er helt grei å skru på, sier en erfaren eks-pilot som ønsker å være anonym.

H225 tar to piloter og 19 passasjerer. Det har fraktet offshorearbeidere, VIP-er og statsoverhoder. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lekte pilot i den toppmoderne H225-simulatoren hos Thales på Sola 27. januar i år. Piloter som entrer simulatoren en gang i halvåret, kan ikke trene på at rotoren løsner, fordi man da uansett er maktesløs.

Maskinen markedsføres som det foretrukne og mest pålitelige valget for olje- og gassbransjen.

Statoil slo til. Selskapet krever at bare «helikoptre med nyeste utprøvde teknologi» skal benyttes til å frakte personell på norsk sokkel. Statoil har i dag kontrakter med Bristow og CHC på helikoptertypene S-92 og H225, fordi de innfrir dette kravet og har kapasitet og rekkevidde nok til å fly til Statoils installasjoner. Statoil tar S-92 i bruk for første gang i februar 2005, EC 225 (nå H225) først i 2008.

Åstedet der helikopteret styrtet ved Turøy utenfor Bergen, ni minutter før det skulle ha landet på Flesland.

I hele sin levetid er aldri ulykkeshelikopteret LN-OJF gjenstand for tilsyn hvor avvik blir avdekket. Det opplyser Luftfartstilsynet, som besøkte CHC i Bergen 15.-18. september i fjor. Her påpekes brukte oljebokser som beskyttes med engangshansker før oppbevaring og senere bruk. CHC endrer praksis. Tilsynet lukker saken i desember 2015. Rapporter fra syv andre tilsyn ved CHC-baser fra 2011-2015 viser enten mindre eller null avvik, samt skryt til CHC.

Uro og frykt

CHC i Norge ble i 2010 prisbelønt for god rapporteringskultur. Ifølge samarbeidsforumet for helikoptersikkerhet rapporterte CHC 358 hendelser i 2009. I bransjen økte antall rapporterte hendelser dramatisk fra fem i 2006 til 330 i 2008. Det skyldes endret rapporteringspraksis, ikke flere hendelser, er forumets analyse.

En av CHC-hendelsene var en PC i lasterommet som ikke var slått helt av. Under flyvning blir batteriet ødelagt av overoppheting. Det kunne utløst en alvorlig hendelse. CHC ba oljeselskapene gjennomgå rutinene. I 2010 blir kapteinsseter kontrollert etter at et løst skinnefeste gjorde at styrmannen må foreta landingen.

Ulykkesmaskinen LN-OJF registreres i Norges luftfartøyregister 13. august 2009. Da hersker det uro rundt helikoptersikkerheten offshore.

Havarikommisjonen flyttet alle vrakrester til sine lokaler på Lillestrøm for å gå gjennom dem.

I løpet av knappe to måneder våren 2009 nødlander en EC225-maskin med 18 personer om bord øst for Aberdeen, 17 omkommer i Canada når et Sikorsky S-92 styrter, mens 16 omkommer når AS332 L2 havarerer på britisk sokkel på vei til Aberdeen.

Granskingsrapporter etter de to dødsulykkene viser henholdsvis til oljelekkasje og havarert girboks, samt feil i hovedrotorens girboks som førte til at hovedrotorhodet løsnet.

Hendelsene våren 2009 utløser et ekstraordinært møte i samarbeidsforumet 16. april 2009. Tre hendelser i norsk sektor i påsken 2009 rett før møtet kommer i tillegg. Et delvis nedsmeltet airconditionanlegg i en EC225-maskin drøftes blant de 17 møtedeltakerne.

På neste møte i juni formidler Safe medlemsbekymringer om sikkerhet ved innfasing av nye helikoptertyper, deriblant S-92.

De mange hendelsene skaper reaksjoner blant pårørende og ansatte. Fagforeninger påpeker at det er vanskelig å få informasjon om ulykker og hendelser, at dette fører til mye spekulasjoner og at informasjonsmangel skaper frykt. Dette står ikke i stil med åpenhetskulturen som forumet ønsker å tilstrebe.

Ubesvarte spørsmål

Åpenhetsdiskusjonen er en gjenganger. I forumets møte i juni 2015 orienterer CHC om status etter seks-syv hendelser «de siste årene» der olje har lekket på bakken. Airbus har kjørt tester, men norske operatører hevder de ikke er informert om problemet.

Etter dødsulykken ved Turøy oppgir TV2 at de fikk nei fra Airbus om et intervju med toppledelsen. NRK får ja. Airbus svarer TV2 at etterforskningsarbeidet må prioriteres.

Luftfartstilsynet bekrefter at girboksen til LN-OJF skiftes 17. januar 2016 og at rotorhodet skiftes 27. mars. 28. mars publiserer Airbus en oppdatert manual for 225-helikoptrene.

NRK refererer til anonyme vitnebeskrivelser fra en hendelse 30. mars på Sola med samme helikoptertype. Vitnet hevder olje fosset ut og ned på vinduet da helikopteret skulle ta av.

Men allerede i mars 2015 ble samarbeidsforumet informert av CHC om en oljelekkasje på en 225-maskin etter oppstart i Bergen. Luftfartsdirektøren og Samferdelsdepartementet får rutinemessig kopi av forumets referater.

VG skriver at ulykkeshelikopteret avbrøt en tur ut i Nordsjøen etter 16 minutter 26. april og at en komponent ble skiftet. Etter en testtur blir nok en komponent skiftet 27. april, før det 28. april gjennomføres seks kommersielle flights uten problemer, oppgir CHC til VG.

Airbus avviser overfor VG noen link mellom ulykken ved Turøy og hendelsene som utløste flyforbud i 2012.

Aftenbladet har i arbeidet med artikkelen stilt en rekke spørsmål til CHC. Blant annet spørsmål om deler som ble byttet kort tid før ulykken, om granskingsarbeidet, oljelekkasje, hendelsen på Sola og sikkerhets— og ulykkeshistorikken til H225/EC225.

Svaret kommer fra partner og daglig leder i PR-byrået Zynk, Claus Sonberg. Han tilbyr blant annet rådgivning av ledere samt krisehåndtering. Sonberg har en fortid i SAS og PR-byrået Burson-Marsteller og var rådgiver og pressekontakt for 22. juli-kommisjonen. Sonberg mottok ifølge Zynk den første telefonen og håndterte kommunikasjonen under Spanair-ulykken i Madrid i 2008, der 154 mennesker omkom, ifølge SAS.

Les også

Airbus beordrer kontroll av helikoptre

PR-bistand

Pressekontakten for CHC skriver dette til Aftenbladet:

«CHC er underlagt internasjonale bestemmelser fra ICAO og forskrift for undersøkelser om hendelser i sivil luftfart. All informasjon som kan være av interesse for havarikommisjonen, blir oversendt dem, og er ikke noe vi kan kommentere. CHC er svært opptatt av å finne årsaken til undersøkelsen, slik at de pårørende, våre medarbeidere og allmennheten kan få svar.»

CHC har besvart andre spørsmål til Aftenbladets løpende dekning, også om vedlikehold av helikoptre. Tirsdag viet samarbeidsforumet sitt ekstraordinære møte til helikopterulykken med LN-OJF. CHC-representanten i forumet, Tor-Andreas Horne, henviser til forumets leder. Ifølge leder av forumet, Anders Rosøk, redegjorde Statoil, CHC og Statens havarikommisjon for oppfølgingen og arbeidet som er gjort etter ulykken.

Rosøk opplyser at forumet var kritisk til «mangelfull informasjon» fra Airbus og ønsket at fabrikanten ble tilskrevet og anmodet om å møte forumet i nær fremtid for å bidra til åpenhet og bedre kommunikasjon utad, for å starte det tillitsbyggende arbeidet som kreves dersom eller når helikopteret vurderes satt inn i drift igjen.

Selv har Rosøk bare gode erfaringer med maskintypen H225 som pilot, opplyser han.

Dagen etter møtet i forumet, der Luftfartstilsynet har medlemskap, varsler tilsynet at norske og britiske myndigheter er blitt enige om å utvide flygeforbudet til å omfatte også AS332L2 inntil ytterligere informasjon er tilgjengelig etter den tragiske ulykken 29. april.

  1. april slapp Petroleumstilsynet en rapport som roser helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Ifølge rapporten var det 46 omkomne i helikopterulykker på norsk sokkel fra 1967 til 2015.

I går la kommisjonen fram foreløpige funn av vrakdeler fra helikopteret. Sentrale deler mangler. Søket fortsetter 18. mai. Kanskje svarer granskinger og etterforskning på hvorfor rotorhodet løsnet. Ifølge havarikommisjonen inntraff ulykken på under et sekund. Kommisjonen legger teknisk ulykke til grunn, altså ingen menneskelige feilhandlinger.

Parallelle granskinger

Totalt 19 H225-maskiner i Norge er satt på bakken pluss ulykkesfartøyet, ifølge Luftfartstilsynet. Airbus og EASA har beordret inspeksjon av alle helikoptre av samme type som ulykkeshelikoptret.

Mediekontakt Morten Eek i Statoil retter spørsmål om modellhistorikk og helikoptertype til operatøren. Statoil, CHC og myndigheters granskinger er i gang eller underveis. Statoil vil bidra der det er relevant. Statoils granskingsteam og -mandat er snart avklart.

Eek sier årsaken til tidligere hendelser er identifisert og at tiltak er gjennomført. Statoil er nå opptatt av å få svar fra granskingene.

— Er det aktuelt for Statoil å kutte ut H225 permanent?

— Vi vil ikke trekke noen konklusjoner her før vi kjenner årsaksforhold til den tragiske ulykken. Dette skal granskingene gi svar på.

Les også

  1. Helikopterkonsern har søkt om konkursbeskyttelse

  2. Statoil foreslår halvering av hviletid på helikopterturer - fagforeninger raser

  3. Frigir navn på alle de omkomne i helikopterulykken utenfor Bergen

A-magasinet

Nyhetsbrev Få ukens høydepunkter fra A-magasinet rett i innboksen din hver fredag!