Psykolog Frode Thuen: En sexkjøpers bekjennelse

Han har et godt ekteskap og er glad i sin kone, men sexen uteblir. Han forsvarer derfor kjøp av seksuelle tjenester for å få dekket sitt behov.

  • Frode Thuen
  • Åge Peterson

Spalten den 10. september, med brev fra en kvinne som hadde oppdaget at mannen hadde kjøpt seksuelle tjenester, har skapt reaksjoner. Fortrinnsvis fra menn som selv har erfaring med sexkjøp. I dagens spalte beskriver én av disse mennene saken fra sitt perspektiv:

Grunnen til at jeg skriver til deg, er at jeg er en av dem innsenderen omtaler. Jeg kjente meg godt igjen i beskrivelsen av kvinnens ekssamboer. Jeg er velutdannet, med god jobb og rimelig inntekt. Mitt ekteskap er for det meste bra, og på noen områder fungerer det svært godt. I perioder har imidlertid seksuallivet vært svært dårlig, og det har vært frustrerende.

Les hele saken med abonnement