Vegger og tak.
Veier og biler.
Bygninger og byer.
Laget av sand, alt sammen.
Natursand er råstoffet vårt moderne liv er bygget av. Nå er verden på vei til å tømme hele sandkassen.
Hva gjør vi da?

Sandtaket er snart nådd

Et verdensomspennende svart marked. Kriminalitet og drap. Enorme summer som skifter hender. Miljøødeleggelser som legger natur i grus.

For gull? Edelstener? Olje?

Ikke denne gang. Vi snakker om et materiale det finnes enorme mengder av i verden: sand. Så tilgjengelig, så vanlig – og så ettertraktet at verden vil gå tom.

Les hele saken med abonnement