RETTSSAKEN ETTER 22. JULI: Den fordømte tvilen

Arroganse. Prestisje. Amatørskap. Og folk som ikke kan styre seg. Denne uken kom tvilen på selve rettssystemet.

Kapittel 9 av 11: Tvil

Denne saken viser hvor skjør det vi kaller en «verdig rettsstat» er. Den er fylt opp med selvsikre, suverene og amatører. Saken viser også hvor tilfeldig utfallet i moderne norsk histories verste straffesak kan bli.

Torgeir Husby kommer uvanlig tidlig i retten torsdag. Dette er hans og Synne Sørheims dag. Luften dirrer. Tvilen om tiltaltes utilregnelighet har aldri vært mindre. Det er nå eller aldri. Så åpner Husby munnen.

Men først: Jeg har den dumme egenskap at jeg for lett blir enig med siste taler. I denne saken er det til å bli gal av. Jeg går fra tilregnelig, til Aspergers til utilregnelig.

Er det som kritikerne sier, at de to psykiaterne kun ser puslespillbrikker som får deres psykotiske bilde av en paranoid schizofren til å gå opp? Eller motsatt: at de to er geniale, de ser noe ingen av de over 20 helsearbeiderne som har fulgt opp tiltalte i fengsel siden pågripelsen ser?

­Tvilen sliter mange av oss ut. Men kanskje vi bør bli venn med den, ikke opprørt.

Les hele saken med abonnement