A-magasinet

De ble alle begravet i Trandumskogen

194 mann ble skutt og begravet her. SS-offiseren som kommanderte disse og rundt 100 andre henrettelser i Norge, ble frikjent i Høyesterett.

  • Aasmund Willersrud

Flyene kommer ustanselig inn i lav høyde over grantoppene i den mørke skogteigen. Det uhyggelige retterstedet ligger like nord for flyplassen, mellom innflyvningstraseene til østre og vestre rullebane.

Inne mellom trestammene er 18 massegraver markert med lave steinkors, 16 på østsiden og to på vestsiden av stridsvognskytebanen som tyskerne anla i tilknytning til Trandum militærleir.

Les hele saken med abonnement