Osloby

40 prosent av dem som skader seg er ruspåvirket – nå mener politiet at noe må gjøres

40 prosent av dem som skadet seg så mye at de måtte på legevakten var ruspåvirket. De fleste ulykkene med elsparkesykkel skjer mellom 23 og 01 på natten.

  • Andreas Bakke Foss
    Journalist

– Jeg synes noe må gjøres. Alle har krav på å føle trygghet når man ferdes ute i byen. Uansett hvem man er, sier Finn Erik Grønli, fungerende leder for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt.

Les hele saken med abonnement