Politikk

Drømmen om å lage barn i Norge forsvant da Høyre forhandlet bort stortingsflertallets ønske

– Det er klart vi tenker over at vi gjør noe som er forbudt i vårt eget land. Vi må på en måte luske oss ut i nattens mulm og mørke for å skaffe egg. Det er en ekstrabelastning.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding