Norge

Barne- og familiedirektoratet sammenligner surrogati med menneskehandel

Likhetene mellom surrogati og menneskehandel er så store at når menneskehandel er straffbart, så må også surrogati være det, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  • Ntb

Regjeringens forslag om å lempe betydelig på straffansvaret ved bruk av surrogati møter nå kritikk fra flere hold. Blir Regjeringens forslag vedtatt slik det er formulert nå, kan ikke privatpersoner som benytter seg av surrogati i Norge eller i utlandet kunne straffes. Det er ikke ønskelig og har heller aldri vært hensikten, ifølge Helse— og omsorgsdepartementet.

Bufdir er svært kritisk til forslaget, og trekker paralleller mellom bruk av surrogati og menneskehandel. «Likhetene mellom surrogati og handlinger ... som defineres som menneskehandel, eksempelvis prostitusjon, fjerning av organer, tvangsarbeid og tvangstjenester ... tilsier også at privatpersoner bør kunne straffes for medvirkning», skriver direktør Mari Trommald i direktoratets høringsuttalelse.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding