Norge

Saken om Klomsæts bevilling til Høyesterett

Sigurd Klomsæt og hans advokat John Christian Elden tar spørsmålet om hans advokatbevilling videre til Høyesterett. Borgarting lagmannsrett har avvist Klomsæts anke.

  • Ntb

Klomsæt og hans advokat John Christian Elden ba lagmannsretten oppheve avgjørelsen om at han skulle fratas bevillingen i august.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding