Kommentar

Hva skjer hvis det kommer inn tips som ikke er til gunst for Tom Hagen?

Hva skjer hvis det kommer inn tips som ikke er til gunst for Tom Hagen?

  • Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Bortføringen og det antatte drapet på Anne-Elisabeth Hagen er en spesiell sak. Ikke bare i Norge, men i internasjonal sammenheng.

To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett mener at det ikke er bevismessig grunnlag for å mistenke ektemannen Tom Hagen for å ha noe med bortføringen eller det antatte drapet å gjøre.

Les hele saken med abonnement