Her er familien som går imot «klassiske» oppdragelsesråd