Forsker, oberstløytnant (p), Institutt for Forsvarsstudier

Bjørn Aksel Sund

Bilde av journalist

Forsker, oberstløytnant (p), Institutt for Forsvarsstudier.

Les mer fra meg

4 av 4 saker