Erlend Magnus Sogn-Skeie

hovedlærer, stabsskolen, Forsvarets høyskole.

Les mer fra meg

1 av 1 sak