Professor, Universitetet i Oslo og Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Inger Skjelsbæk

Bilde av journalist

Les mer fra meg

1 av 1 sak