Kenneth Ruud

prorektor forskning, UiT Norges arktiske universitet.

Les mer fra meg

1 av 1 sak