Kim Alexander Tønseth

Leder for NBTS og sjef for Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Les mer fra meg

1 av 1 sak