Kjell Inge Bjerga

direktør, Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høyskole.

Les mer fra meg

1 av 1 sak