Eier og daglig leder, Le Benjamin. Nestleder, Norsk Restaurantforening

Ove-Andre Jakobsen

Les mer fra meg