Faglig leder, Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus

Per Espen Akselsen

Bilde av journalist

Les mer fra meg

1 av 1 sak