Sebastian Sippel, forsker, Institutt for klima- og atmosfæreforskning ved ETH Zürich og NIBIO, Holger Lange, forskingssjef, Divisjon for miljø og naturressurser, NIBIO og Lars Sandved Dalen, forskningsformidler, NIBIO

Les mer fra meg

1 av 1 sak