Tom Kappfjell

Initiativtaker til prosjektet "Bissegh - Samiske hellige fjell og offersteiner" ved Sørsamisk museum.

Les mer fra meg

1 av 1 sak