Bil

Snart får du flere av disse

Rydder tvilen av veien med flere vikepliktskilt.

Er du usikker på om du har vikeplikt for bilene som kommer fra høyre i ditt nærområde?

Følger du «lokal justis» som ikke nødvendigvis stemmer med hva trafikkreglene sier?

Nå vil Statens vegvesen rydde tvil og feilmerking av veien, bokstavelig talt. Snart kan til og med små private veier få vikepliktskilt.

Ikke konsekvent

– Vi må rydde unna enhver tvil om hvem som skal vike i trafikken, sier seksjonsleder for trafikksikkerhet Kjell Seim i Statens vegvesen region øst til fagbladet Vegen og Vi.

Med det følger også en erkjennelse av at skiltingen ikke har vært konsekvent.

Fylker har praktisert forskjellig, og heller ikke kommunene har vært samkjørte. Riks— og fylkesveiene er nemlig Statens vegvesens eiendom og ansvar, mens kommunene har ansvaret for de kommunale skiltene.

Kjell Seim startet sammen med Vegdirektoratet et analyseprosjekt i 2010, og nå er konklusjonene klare: Her må det skiltes, både på små og store veier der fartsgrensen er 50 km/t eller mer.

Ubegrunnet frykt for fart

I Norge følger vi høyreregelen for vikeplikt. Om ikke annet er skiltet, har man altså vikeplikt for trafikk som kommer fra høyre.

Statens vegvesen slår fast at Norge har mindre forkjørsregulering, altså skilting av forkjørsvei, utenfor tettbebygd strøk enn andre europeiske land. Tanken har vært at man ved å skilte forkjørsvei får økt fart og flere ulykker.

Nå mener vegvesenet selv at denne frykten er ubegrunnet.

Tvert i mot mener utvalget at bedre skilting av både vikeplikt og forkjørsrett vil redusere antall ulykker, spesielt fotgjengerulykker. I tillegg vil ikke farten endre seg spesielt om skiltingen blir bedre.

Vegvesenet konkluderer altså nå med at bilister ikke blir nevneverdig tyngre på gassen om de er helt sikre på at de har forkjørsrett. Det burde dessuten våre nordiske venner enkelt kunne fortelle. I øvrige nordiske land er det langt bedre skilting av forkjørsrett og vikeplikt selv på mindre veier.

Dårlig kommunal skilting

Statens vegvesen opplyser at de fleste riksveier og viktigste fylkesveier er skiltet. Men det står adskillig dårligere til med øvrige fylkesveier. Der er bare en tredjedel skiltet.

Enda verre er det med kommunale veier, der nesten ingen er skiltet.

– Dette er veldig uheldig. En konsekvent forkjørsregulering av det overordnede veinettet vil være i tråd med hva trafikantene oppfatter som naturlig og ofte praktiserer, sier Kjell Seim.

En skikkelig opprydding i skiltingen krever ikke større endringer i regelverket, så nær som for private og mindre veier. Her foreslår utvalget regelendringer for å få skiltet utkjøring fra private veier. Dermed blir enhver tvil om vikeplikt borte også her.

Merking i veibanen skal rettes

Utvalget slår også fast at merkingen i veien er mangelfull svært mange steder. Og ikke bare mangelfull, flere steder er veiene direkte feilmerket, både av Statens vegvesens egne mannskaper og av kommunene.

Forslaget om konsekvent merking er at stiplet hvit linje gjennom krysset betyr forkjørsrett. Hvis kantlinjen langs veien buer inn i sideveien betyr det at høyreregelen gjelder.

Følg oss på Facebook!

Er det nødvendig med flere skilter? Har du opplevd konflikter omkring vikeplikt? Debattér saken!

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Det ser kanskje ikke sånn ut, men her er det faktisk syklistene som har vikeplikt

 2. BIL

  Slik bør du kjøre i rundkjøringer

 3. BIL

  I løpet av ti minutter kjørte 116 biler gjennom rundkjøringen. To av tre blinket feil.

 4. NORGE

  Her skiltes trafikken til Oslo rett frem. Veien til venstre er kortere, raskere og billigere.

 5. NORGE

  30 trær over veiene på Østlandet – mange fjelloverganger stengt

 6. BIL

  Derfor misforstår bilister og syklister hverandre. Og slik er reglene.