Bil

Hareide tror på under 100 årlige trafikkdødstall

Flere midtdelere og alkolås er stikkord.

2010: 208 mennesker mister livet i den norske trafikken.

2011: Tilsvarende tall med to dager igjen av året er 167. — 0-visjonen ligger fast, men det er grunn til å se positivt på utviklingen, sier KrFs leder Knut Arild Hareide, som også er leder for Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

Han har tro på at den positive utviklingen vil fortsette i årene som kommer:

— I et tiårsperspektiv tror jeg det er realistisk med langt under 100 årlige trafikkdødstall.

Nærmer seg grense

Andre aktører innen trafikksikkerhet tror også den positive utviklingen vil fortsette, men at Norge nærmer seg en nedre grense for redusering av trafikkdødstall, dersom ikke mer radikale tiltak settes ut i livet.

Leder i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, mener fartssperrer i biler og at det settes i gang forsøksprosjekt med graderte førerkort, der det innføres begrensninger i førerkortet de første seks månedene etter ervervelse, kan bli nødvendig for å få tallet ned under 150. — Jeg tror vi begynner å nærme oss et resultat som vi ikke klarer å redusere ytterligere, uten å ta i bruk sterkere virkemidler som for eksempelå redusere valgmuligheter, sier Utrykningspolitiets sjef Runar Karlsen.

Hareide peker på flere midtdelere og alkolås som aktuelle tiltak.

— Regjeringen er generelt defensiv når det kommer til alkolås, dette er noe vi bør se nærmere på. Her har Sverige kommet lengre, sier Hareide.

At ungdommer er overrepresenterte i trafikkulykker bekymrer ham også:

— Ulykkestallene blant unge menn er skremmende.

- Kry

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mener man allerede har kommet et stykke når det gjelder å begrense ungdomsulykkene. Hun trekker særlig frem en ordning som ble innført 1. juli i år. Ferske sjåfører får de første to årene dobbelt så mange prikker som andre.

— Jeg møter mange unger førere som er kry over førerkortet sitt og vil anstrenge seg for å beholde det, sier Kleppa.

Hun avviser mer kontroversielle forslag som passasjerbegrensninger og begrensning i kjøretid i helgene for unge sjåfører. Det samme gjør Knut Arild Hareide.

Et mer aktuelt tiltak er ifølge Kleppa at manglende beltebruk gir prikkbelastning. Hun trekker også frem nye regler som vil sidestille kjøring med andre former for rus med promillekjøring.

Sikrere biler

Sverige har færre årlige trafikkdødsfall per innbygger enn Norge. En årsak som trekkes frem er et avgiftssystem som bidrar til at svenske ungdommer kjører sikrere biler enn norske.

Med bakgrunn i dette har Trygg Trafikk etterspurt et avgiftssystem som i større grad favoriserer trafikksikre biler.

Kleppa ønsker ikke å kommentere dette spørsmålet og henviser til Finansdepartementet. Hareide mener på sin side dette er interessant og verd å se på.

Hva mener du skal til for å få antallet årlige trafikkdødstall under 100? Diskuter under saken.

Relevante artikler

 1. BIL

  Førerkortet kan bli digitalt

 2. BIL

  Skal du kjøre nedover Europa? I dette landet er det påbudt med promilletest i hanskerommet

 3. BIL

  Prøvekjøring av Range Rover Velar: Dette er den stiligste SUV-en på markedet

 4. BIL

  De forsøker å gjøre som Tesla

 5. BIL

  Test deg selv: Kan du disse kjørereglene?

 6. BIL

  Dette bør du tenke på før du kjøper din første bil