Bolig

Denne utviklingen bekymrer Eiendom Norge-direktøren

– Jeg er mer bekymret for boligmarkedet enn jeg har vært på lenge, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

BEKYMRET: Eiendom Norge er bekymret over at aktivitetsnivået i markedet går ned.
 • Fredrik Saltbones

Onsdag formiddag la Eiendom Norge frem tallene for boligprisutviklingen i september. Det er vanlig at boligprisene faller i september, men markedet opplevde en enda svakere utvikling enn det som er normalt.

– Jeg er mer bekymret for boligmarkedet enn jeg har vært på lenge, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Likevel er det ikke prisnivået som gjør Dreyer bekymret.

Flere boliger til salgs – færre blir solgt

Statistikken for september viser nemlig at antall salg går kraftig ned sammenlignet med samme måned i fjor. Samtidig legges det flere boliger ut på markedet enn det som har vært normalt de siste årene.

Grafen over viser at det er en økning i antall boliger i markedet, samtidig som antall solgte boliger går ned.

Aktivitetsnivået går ned

– Så langt har vi sett at boligmarkedet har vært fungerende, selv om prisene har gått ned. Nå begynner vi å se et svikt i antall salg. Vi begynte å se tendenser til lavere aktivitet i august-tallene, men denne trenden blir enda tydeligere i september-tallene. Aktivitetsnivået går en del ned, og det bekymrer oss, sier Dreyer – og fortsetter:

– Boligmarkedet er en viktig katalysator for norsk økonomi, og når aktivitetsnivået stopper opp, kan det få store ringvirkninger på norsk økonomi generelt, sier Eiendom Norge-direktøren.

 • Les også: – Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et så sterkt fall i 12-månedersveksten

Dreyer: – Kan være lurt å kjøpe bolig nå

– Hvorfor faller aktivitetsnivået?

– Jeg tror markedet er mer usikkert enn på lenge, og jeg tror usikkerheten har spredt seg fra Oslo og til andre store byer. Denne usikkerheten har ført til at mange kjøpere kanskje setter seg på gjerdet. Det er en opplevelse mange sitter med i Oslo, Bergen og Trondheim nå - det er mange boliger til salgs, men kjøperne er mer avventende, sier Dreyer.

– Er det noen grunn til å «sitte på gjerdet»?

– Det kan kommer an på forventningene man har til markedet, men min erfaring tilsier at man gjør de beste kjøpene når markedet er på sitt mest usikre, man gjør det ikke nødvendigvis når markedet har truffet bunnen. For når man når bunnen i statistikken, har endringen allerede skjedd. Jeg tror historien vil vise oss at den tiden vi nå er inne i, er en veldig god tid å kjøpe bolig på, sier Dreyer.

NEDGANG: Christian Dreyer forventer nedgang i markedet i noen måneder til. Samtidig mener han at vi er inne i en periode der det er mulig å gjøre gode boligkjøp.

Før fremleggelsen av september-tallene hadde Dreyer tro på at vi ville se et skifte markedet i januar eller tidlig i 2018.

– Jeg er blitt mer usikker på det, og jeg tror nå at prisfallet kan vare noe lenger enn det. Jeg tror vi vil få et svakt første kvartal i 2018, sier Dreyer, uten at han vil tidfeste noe mer når han tror markedet vil snu.

Eiendomsmegler-direktør: – Ingen grunn til å dramatisere situasjonen

IKKE BEKYMRET: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener man bør være glad for at boligkjøpere nå kan kjøpe seg en bolig til en mer rimelig pris enn tidligere.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, deler ikke Dreyers bekymring for bruktboligmarkedet.

– Det er ingen grunn til å dramatisere dette. Jeg er ikke bekymret for bruktboligmarkedet. Våre medlemmer er tydelige på at det er et bra aktivitetsnivå i markedet, men at det i de pressede områdene – som for eksempel Oslo og Bergen – tar lengre tid å få solgt boligene. Samtidig møter kjøperne og selgerne hverandre på et lavere nivå, sier Carl O. Geving.

– Man skal være forsiktig med å skape inntrykk av at markedet stopper opp. At folk er mer avventende er naturlig ettersom det er mange negative meldinger om boligmarkedet. Vi skal være glade for at kjøperne har mer å velge i, og at de kan få kjøpt bolig til en pris som er på et mer rimelig nivå, sier Geving og påpeker én ting:

– Prisnivået vi har nå er 1,5 prosent høyere enn i fjor, og i fjor mente mange at prisnivået var ubehagelig høyt og at det var en farlig vekst.

Prisutvikling i september for noen av de største byene:

 • Oslo: -1,0 prosent
 • Bergen: -1,6 prosent (sterkest fall i landet)
 • Trondheim: -1,1 prosent
 • Stavanger: -0,2 prosent
 • Kristiansand: -0,3 prosent
 • Tromsø: -0,9 prosent
 • Ålesund: +0,1 prosent

Les mer om

 1. Eiendom
 2. Bolig