Skulle spare tid på nye byggeregler – må likevel bruke mer tid

Kommunene får færre byggesøknader, men har ikke spart tid på forenkling av byggereglene.

UTEN SØKNAD: Bygg som oppføres uten søknad til kommunen må oppfylle en rekke kriterier. Bildet er en illustrasjon.

1. juli 2015 ble det tillatt å bygge blant annet garasje, veranda og bod uten å søke – under visse forutsetninger. Byggene kan ikke overstige 50 kvadratmeter og kan bygges inntil én meter fra nabogrensen. Les mer om reglene i faktaboksen.

Billigere og enklere bygging var poenget med de nye reglene. Mange mente bygging uten søknad og nabovarsel ville føre til flere nabokonflikter.

To år etter har Prognosesenteret evaluert byggereglene på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten viser at kommunene får færre byggesøknader. Likevel bruker de ikke mindre tid på byggesaker enn de gjorde før endringen.

– Færre byggesøknader gir kommunene rom for å omprioritere. Større saker kan løses raskere, og kommunene kan bruke mer tid til veiledning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til oss.

– Du er fornøyd likevel?

– Det er blitt færre saker og billigere for boligeierne. Nå må kommunene hente ut gevinsten, sier Sanner.

Dårligere kvalitet på bygningene

Rapporten peker på flere positive og negative konsekvenser av endringen:

Negativt:

  • Mer ressursbruk i kommunene. Mindre oversikt over gjennomførte tiltak og usikker kvalitet på gjennomførte tiltak.
  • Bidrar til et større marked for useriøse, ufaglærte aktører. Det er dessuten mindre risiko for tilsyn og kontroll.
  • Tross god kjennskap til regelverket, er det mye uklarheter og spørsmål fra boligeiere til både kommunen, leverandører og byggmestere. Dette opptar mye tid for de profesjonelle aktørene.

Positivt:

  • Færre byggesaker til kommunene, og det er god kjennskap til regelen blant boligeiere. De fleste småhus- og eneboligeiere opplever det som enkelt å finne ut om de fikk lov til å bygge uten å søke.
  • Med forenklingen er det blitt enklere og mindre kostnadskrevende for boligeierne å sette opp garasjer og tilbygg.

Det er blitt enklere for innbyggerne, de får frihet under ansvar, mener statsråd Sanner.

– Det gleder meg også at innbyggerne har god kjennskap til muligheten for å bygge uten å søke, sier Sanner.

NYE BYGGEREGLER: Jan Tore Sanner (H) og Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet viste i 2015 frem veilederen for de nye byggereglene.
Les også

Sjekk om du kan bygge garasje uten å søke

– Snakk med naboen

Halvparten av kommunene får færre byggesøknader enn tidligere, kun fem prosent får flere enn før. Kommunene bruker mer tid på veiledning, ifølge rapporten.

Sanner mener kommunene må bli flinkere til å hente ut tidsgevinsten.

– Det er usikkerhet knyttet til kvaliteten på bygningene?

– Dette er i stor grad tiltak som boligeier selv kunne gjøre selv også med det gamle systemet. Man kunne sette opp sykkelbod og vedbod selv tidligere også. Jeg er ikke spesielt bekymret for det, sier Sanner.

Flere eksperter varslet på forhånd om nabokonflikter som følge av de nye reglene.

– Sett i forhold til alle spådommene om krangler har dette gått veldig bra. Det er alltid lurt å spørre naboen. Ta heller en kaffeprat for mye enn en for lite, sier Sanner.

Les også

Arbeidet fagfolk må fikse: Dette har du ikke lov til

Les også

Seks ting du må vite før du bygger uten å søke

Misfornøyd med naboens bygg?

Per Christian Nordal, advokat i Huseiernes Landsforbund, har ikke statistikk over henvendelsene, men er blitt kontaktet av både forbrukere som skal bygge og naboene deres.

– De som skal bygge spør oss om vilkårene for å bygge uten søknad er oppfylt. Fra naboene får vi spørsmålet «er det ingenting vi kan gjøre med dette?». Ofte handler det om at bygget er nære nabogrensen og blir til ulempe, sier Nordal.

Er du misfornøyd med naboens nye bygg? Prøv å avklar om bygget faktisk er unntatt fra søknadsplikt, eller om det er for stort, for nære nabogrensen, brukes til varig opphold eller lignende. Ta kontakt med kommunen og be dem følge opp.

Nordal forteller det er lite henvendelser om kvaliteten på byggene. Han anbefaler folk å sjekke nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) om de lurer på forutsetningene for bygging uten søknad.

Les også

Bygde mikrohus for 400.000 kroner: – Vi ville ha det roligere

Garasje 30 cm fra naboen

Ola Fæhn, advokat og daglig leder i Forbrukeradvokatene, var veldig skeptisk til bygging uten søknad i utgangspunktet.

– 50 kvadratmeter uten søknad – det blir det mye krig av. Men vi har ikke registrert noe særlig henvendelser. En kontaktet oss fordi han hadde fått en garasje 30 centimeter fra tomtegrensen, sier Fæhn.

Han er fremdeles skeptisk til at man tillater omfattende bygg med så forenklet løsning. Tidligere slapp man søknad ved bygg under 15 kvadratmeter.

– 15 kvadratmeter ga en litt knapp garasje, men det er voldsomt å gå fra 15 til 50 kvadratmeter. Man går fra et småbygg til et storbygg, sier Fæhn.