Bolig

Så mange kristiansandere må ta trappene hjem

Den enkleste er å montere en trappeheis på rekkverket i en trappeoppgang. På en fastmontert skinne vil man kunne kjøre et sete opp og ned trappa.

- Det finnes muligheter for dem som sliter med trappene, sier bygningsekspert.

  • Christine Gulbrandsen

Med dårlige bein kan det være en utfordring å bo i andre etasje eller høyere uten å ha tilgang til heis.

13,8 prosent av alle kristiansandere må gå opp til etasjen sin, uten å kunne ty til heis, viser fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Det tilsvarer si at 12 303 personer.

Den enkleste er å montere en trappeheis på rekkverket i en trappeoppgang. På en fastmontert skinne vil man kunne kjøre et sete opp og ned trappa.

Ifølge SSB er det flest personer i aldersgruppen 20-29 år som må gå trapper for å komme seg inn i boligen.  Statistikken viser at det gjelder 3419 kristiansandere.

Men også en god del mennesker over 66 år, må gjøre det.  1598 personer, for å være nøyaktig.  Til sammenligning er det på landsbasis 81 000 i denne aldersgruppen som bor i andre etasje eller høyere uten heis.

- Finnes løsninger

- Men det finnes muligheter for dem som sliter, betrygger Anders Kirkhus, seniorrådgiver ved Sintef.

Han forteller at det i all hovedsak dreier seg om tre løsninger. Den enkleste er å montere en trappeheis på rekkverket i en trappeoppgang. På en fastmontert skinne vil man kunne kjøre et sete opp og ned trappa.

- Dette spiser litt trappebredde, og tannstenger fra heisen med olje og fett kan gjøre det litt mindre hyggelig å gå i trappen. Men bortsett fra det, er dette den enkleste og billigste løsningen, sier han.

En annen løsning man kan ty til, dersom man har et romslig trapperom, er å sette inn en heis i trapperommet. Men ifølge seniorrådgiveren er det relativt sjelden at det er plass til å gjøre dette, uten at man må bygge et eget heistilbygg.

- Den tredje løsningen, som da er den mest omfattende, er å bygge en heissjakt på utsiden av boligen. Det koster jo gjerne litt.

Kirkhus forklarer videre at sistnevnte mulighet ofte vil bety en større operasjon ved at man må bygge om et eksisterende trapperom. For i mange boliger er det slik at etasjeplanet der man går inn og ut av leilighetene, ligger midt inne i bygningen, mens trappereposene ligger ut mot fasaden. Det hjelper lite å sette en heis utenfor bygningen, hvis man bare kommer inn på reposene og ikke på planet hvor inngangsdøra er.

- Da må i så fall trappen rives, heis må settes inn der trappa stod og man må så sette opp nytt trapperom utenfor bygningen, forklarer han.

Kan søke om støtte

Utbedringene Kirkhus forteller om, kan fort bli kostbare. Men Husbanken har en ordning der eiere av eksisterende boliger med minst tre etasjer uten heis, kan søke om å få støtte til ettermontering av heis.

Husbanken kan for eksempel gi økonomisk tilskudd til alt fra konsulentbistand i forbindelse med prosjektering av heis til installering av heis.  Men støtten kan maks tilsvare 50 prosent av kostnadene, ifølge Husbanken.

På nettsidene sine opplyser de om at de ikke gir tilskudd til utskifting av eksisterende heiser, eller til løfteinnretninger som styres med påholden knapp. Videre støtter de ikke prosjekter der det ikke er trinnfri adkomst til heis og til inngang til leilighetene, ei heller prosjekt som er satt i gang før tilsagn er gitt 

Les mer om

  1. Bolig
  2. Forbruker
  3. Abito