Ulovlige pakker dukker opp i norske postkasser

Her er oppskriften hva du gjør, dersom du får krav på pakker i posten som du aldri har bestilt.

ULOVLIG: Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette. Likevel er det langt fra sjelden at norske husstander mottar nettopp dette.

Det er ulovlig å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten at det foreligger en avtale om dette. Likevel hender det at norske husstander mottar nettopp dette i postkassene sine.

– Vi får mye klager, både muntlig og skriftlig, fra folk som har fått pakker i posten som de ikke har bestilt, sier fagdirektør i Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, til Fædrelandsvennens boligsatsing Abito.no.

Klagene de mottar dreier seg om alt fra pakker som er dumpet ned i postkassen hvor forbrukeren ikke aner hva som har skjedd, til tilfeller der varer og tjenester er presentert som gratis eller som prøvepakke.

– Vi får også mange klager på dette, bekrefter Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

Han sier at det er et velkjent problem blant forbrukermyndighetene i hele Europa.

– Og det er noe det jobbes veldig med for å få slutt på, sier Skaug Halsos.

Dette gjør du

Forbrukerombudets Hovde Skjelbostad sier at dersom man har mottatt en pakke i posten, som man ikke har bestilt, så bør man protestere skriftlig på kravet.

– Vi anbefaler at du protesterer skriftlig til den næringsdrivende, og ber om dokumentasjon for den avtalen de mener å ha inngått med deg. Dette gjør du enklest ved å sende en e-post til selskapet.

Kan ikke selskapet dokumentere kravet, har du ingen plikt til å betale. Du bør også be om skriftlig bekreftelse på at de vil slette kravet, dersom de ikke kan dokumentere at det er inngått en avtale.

– Dersom kravet er sendt videre til et inkassobyrå er det viktig at du protesterer skriftlig også til inkassobyrået. Be om at saken stilles i bero til gyldigheten av kravet er endelig avgjort, anbefaler Hovde Skjelbostad. Hun legger til at det kan være lurt å bruke e-post i dialogen, slik at du kan dokumentere den i ettertid.

Ifølge inkassoloven har ikke inkassobyrået lov til å drive inn et omtvistet krav. Det bryter med god inkassoskikk.

Så dersom den næringsdrivende fastholder kravet til tross for dine innvendinger, kan de ikke drive kravet inn ved bruk av inkasso. Da må de eventuelt ta saken til Forliksrådet.

«NEI TAKK»: Klistrer du et merke på postkassen di, hvor det står «Nei takk til uadressert reklame», så skal du slippe å få det. Du kan også lage lappen selv.

Kan ikke kreve at du betaler for retur

Selskapet som har sendt deg en pakke du ikke har bestilt, kan ikke kreve at du skal returnere varen. I så fall må den næringsdrivende selv betale for returen. Du kan for eksempel be om å få tilsendt frankert returemballasje.

– Hevder den næringsdrivende at du har inngått en avtale i telefonsamtale, er det viktig å huske på at du skal ha mottatt skriftlig informasjon om alle vesentlige vilkår ved avtalen for eksempel i en SMS eller e-post etter telefonsamtalen. Avtaler inngått ved telefonsalg er kun bindende dersom de er bekreftet skriftlig av deg etter telefonsamtalen, forklarer Hovde Skjelbostad.

Les også

Ti ting i boden det er på tide å bli kvitt

Gratis prøvepakke, trodde du?

Det er en velkjent problemstilling at enkelte firmaer markedsfører «gratis prøvepakker», som deretter går over i abonnement, ifølge Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

I slike tilfeller oppstår det tvil om det kan sies å være inngått en gyldig abonnementsavtale.

– For å avgjøre dette, må man se på opplysningene i annonseringen og på hvilken måte disse ble gitt. Viser det seg at forbrukeren er lurt til å gå inn på en abonnementsavtale, vil det være i strid med markedsføringsloven å kreve betaling, forklarer Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Igjen er løsningen å protestere skriftlig på kravet.

– Vær tydelig når du oppgir hvorfor du protesterer, si for eksempel at du mener markedsføringen har vært villedende og at du derfor er lurt til å inngå en avtale du ikke mente å inngå, tipser hun.

Skriv også i kravet at du ber om at fremtidige utsendelser stoppes umiddelbart.

Les også

Mistenker at innbruddstyver har sjekket Facebook

Klag på automatiske trekk på kortet

Dersom du er blitt belastet på kortet for et beløp du ikke har godkjent, bør du ta kontakt med kortutsteder snarest mulig.

Kortutsteder er forpliktet til å tilbakeføre beløp som ikke er godkjent av korteier.

– Du bør også gjøre kortutsteder oppmerksom på at eventuelle fremtidige trekk ikke er godkjent av deg. Får du problemer med at det fortsetter å bli trukket beløpet fra kortet mot din vilje, bør du sperre kortet ditt, sier fagdirektøren.

Ikke glem angrefristen

Et annet viktig hjelpemiddel, kan være å bruke angrefristen. For ved kjøp av varer har du 14 dagers angrerett fra du mottar varen. Har du kjøpt en tjeneste gjelder angreretten i 14 dager fra du bestilte tjenesten.

– Merk deg at fristen på 14 dager utvides helt opp til 12 måneder dersom du ikke har mottatt opplysninger fra den næringsdrivende om at det foreligger angrerett og angreskjema, samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten, sier Hovde Skjelbostad.

Om du har havnet i en tvist med en næringsdrivende om bruk av angrerett, kan du finne informasjon om hvordan du går frem for å løse tvisten på Forbrukerrådets nettsider.