Bolig

Her er tipsene for å unngå at vann havner i kjelleren din.

\- Huseiere bør gjøre mer for å unngå vann i kjelleren i fremtiden

Rengjør takrenner og nedløp minst en gang i året.
  • Christine Gulbrandsen

Hver sjette boligeier har hatt trøbbel med vann rundt boligen. Men nesten ingen har planer om å drenere bedre, viser en fersk undersøkelse fra Forsikringsselskapet If.

– God drenering rundt huset er et av de beste skadeforebyggende tiltakene en boligeier kan gjøre for å unngå vann i kjelleren, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

15 prosent sier de har opplevd ulike typer problemer knyttet til vann, hvorav halvparten sier at de har opplevd fukt i grunnmuren på grunn av dårlig drenering, viser spørreundersøkelsen TNS Gallup har utført på vegne av forsikringsselskapet.

Men når over de tusen spurte huseierne i undersøkelsen får spørsmål om hva som er deres neste utbedringsprosjekt, er det bare en prosent som oppgir drenering og fire prosent som sier yttertak, takrenner og nedløp.

Halvparten av de spurte oppgir at de tar problemer med drenering som det kommer og når det oppstår.

– Ikke godt nok forberedt

Skader knyttet til overvann i terrenget, særlig fra kraftige regnskyll, har økt med 200 prosent de siste ti årene. En del av årsaken til økningen ligger i klimatiske forhold som stadig mer ekstremvær, men samtidig mener Clementz at mange huseiere kunne gjort mer for å unngå og begrense skader.

Og når klimaeksperter sier at det kommer til å regne mer – og ofte av det ekstreme slaget i årene fremover – så er det ingen grunn til å slurve med oppgraderingen av boligen.

– Flere huseiere bør også overveie å få installert en såkalt tilbakeslagsventil, slik at avløpsvannet ikke slår inn i boligen gjennom såkalt delt avløpsnett ved ekstreme regnskyll, fortsetter Clementz.

LES OGSÅ: Bør kaldtvannet i springen renne litt før man drikker av det?

Rengjør takrenner og nedløp minst en gang i året.

Kjell Leining i Kristiansand Kommune sier at kommunen jobber kontinuerlig med å tilpasse og dimensjonere avløpsvannet, slik at det skal kunne tåle store nedbørsmengder. Men dette er en tidkrevende og dyr jobb, så det er ikke gjort i en fei.

Hvor skal vannet renne?

Leining sier at hver enkelt huseier må sørge for å ta ansvar for egen tomt, og at det viktigste og mest elementære er at man holder sluk, takrenner og rister fritt for lauv. Sluket ute i gårdsplassen bør også være i god stand.

– Dette er helt enkle vedlikeholdsting, sier han.

Men dersom man skal sette opp nye innretninger på gårdsplassen, som for eksempel asfaltere eller legge belegningssteiner, må man huske å ta høyde for regnvann.

– Mange bruker all tankekraften på hvordan det skal bli fint og praktisk, men glemmer da å planlegge hvor vannet skal renne. Bare husk at vannet ikke forsvinner automatisk. Kommer det store nedbørsmengder, kan det få konsekvenser, sier han.

LES OGSÅ: Er det egentlig så farlig å drikke varmtvann fra springen?

FAKTA:

Åtte tips for å unngå vann i kjelleren

- Ta en runde rundt huset minst en gang i måneden for å sjekke forholdene

- Sjekk at rister og sluk på egen tomt og i nærområdet er rene for løv, rusk og rask

- Rengjør takrenner og nedløp minst en gang i året

- Snakk med kommunen om hvor vannet beveger seg i ditt nabolag

- Sikre at terrenget faller bort fra grunnmuren

- Se til at det er ryddig rundt grunnmuren, og unngå blomsterbed inntil huset

- Tenk deg nøye om før du velger et vanntett dekke, som asfalt, på gårdsplassen

- Vurder tilbakeslagsventil i sluk i kjeller, for å unngå at vann kommer opp fra kloakken ved kraftige regnskyll

Kilde: Forsikringsselskapet If, Kristiansand Kommune

Les mer om

  1. Vedlikehold
  2. Abito