Ferske tall: Boligprisene gikk opp i mai

Boligprisene steg med 0,7 prosent i mai måned.

Boligprisene gikk opp i mai.

Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,7 prosent i mai 2019. Korrigert for sesongvariasjoner er prisene opp med 0,5 prosent.

Boligprisene er nå 1,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Det er positivt at den stabile utviklingen i boligmarkedet gjennom 2018 har fortsatt inn i 2019. Dette skaper forutsigbarhet for norske forbrukere, banker og myndigheter, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Den sterkeste sesongkorrigerte utviklingen hadde Tønsberg med Færder med 1,0 prosent, mens Asker/Bærum, Follo, Romerike og Trondheim hadde alle en nedgang på 0,1 prosent, noe som er den svakeste utviklingen.

Sterkest tolvmånedersvekst hadde Fredrikstad/Sarpsborg med 4,9 prosent, mens Trondheim hadde den svakeste tolvmånedersveksten med en nedgang på 0,8 prosent.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag.

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene onsdag formiddag.

Flere boliger lagt ut til salgs – og solgt

I mai ble det lagt ut 13.750 boliger til salgs i Norge, noe som er 11,8 prosent flere enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut 8,6 prosent flere boliger for salg enn i samme periode i fjor.

I mai ble det solgt 10.389 boliger i Norge. Det er 7,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 6,6 prosent flere boliger enn i samme periode i fjor.

– Både antall solgte boliger og antall boliger lagt ut for salg i mai og så langt i år, er rekordhøyt, kommenterer Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 45 dager å selge bolig i mai, noe som er fire dager flere enn samme tid i fjor. Raskest salgstid hadde Bodø med Fauske med 20 dager. Tregest var det i Stavanger med 67 dager.

Regionale forskjeller i mai

Dette sier Dreyer:

Oslo, nominell vekst på 0,1 prosent

– Det er et veldig høyt aktivitetsnivå i Oslo. Her er det solgt 18 prosent flere boliger i mai i år sammenlignet med mai i fjor og også et stort utbud av boliger. Hovedstaden har gjennom hele året hatt en moderat kurve på prisutvikling, dette gjelder også i mai. Vi ser tendenser til utflating i prisene nå, som vi nok også vil se de neste månedene.

Bergen, nominell vekst på 0,9 prosent

– Vi ligger an til nok et år med moderat prisutvikling i Bergen. Her er markedet balansert og godt. Når det gjelder aktivitetsnivået, har det vært stabilt høyt i hele 2019. Det er solgt 5,5 prosent flere boliger hittil i år sammenlignet med i fjor.

Trondheim, nominell vekst på 0,3 prosent

– Også i Trondheim har aktivitetsnivået vært høyt med et høyt antall solgte boliger og et stort utbud av boliger i mai måned.

Stavanger, nominell vekst på 0,6 prosent

– Det som er spesielt i Stavanger, er det høye aktivitetsnivået. Antall salg er høyere nå enn på flere år og er 11 prosent høyere enn fjoråret. Tilbudssiden har også økt vesentlig i mai og er nå rekordhøyt. Vi ser at positivismen er tilbake i boligmarkedet her.

OmrådeEndring siste månedEndring sesonjustering siste månedEndring siste årGj.snittlig kvadratmeterpris
Oslo0,1 %0,2 %2,1 %71.498 kr
Bergen0,9 %0,6 %1,3 %42.891 kr
Trondheim0,3 %-0,1 %-0,8 %44.671 kr
Stavanger m. omegn0,6 %0,1 %0,5 %34.904 kr
Tromsø 1,0 %0,5 %1,9 %46.989 kr
Kristiansand1,1 %0,5 %2,5 %29.394 kr
Norge0,7 %0,5 % 1,8 %42.384 kr

Moderat prisutvikling vil fortsette

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener den moderate prisutviklingen vil fortsette så lenge boligtilbudet er litt høyere enn etterspørselen.

– Balansen i markedet gir en situasjon der både selgere og kjøpere kan være relativt fornøyd. Budrundene tar ikke av slik de gjorde i 2016 som var preget av kamp om for få boliger, sier Geving i en pressemelding.

Prisoppgang på OBOS-boliger

Tidligere denne uken meldte OBOS om prisoppgang i Oslo på 0,7 prosent fra april. I hele landet økte prisene for OBOS-tilknyttede boliger med 0,6 prosent.

− Prisveksten er som forventet og i tråd med den historiske utviklingen. Dette er tradisjonelt en sterk måned med høy aktivitet. Lønnsvekst, høy sysselsetting og fortsatt lave renter er noen av faktorene som gjør at vi tror på fortsatt prisvekst, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

I mai var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for OBOS-boliger i hovedstaden 63.136 kroner. Dette er en økning på 1,8 prosent sammenlignet med mai 2018. For landet sett under ett, var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 55.152 kroner. Det er 1,7 prosent opp fra samme måned i fjor.


Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.