Ukens tips: Er det lov å ha høner i hagen?

Mange drømmer om høner i hagen og ferske egg på bordet. Men hvordan er det egentlig å ha høns i boligstrøk? Mattilsynet svarer.

Høner i en bygård på Grünerløkka. Hønehold er blitt populært, men Mattilsynet sier det er viktig å sette seg inn i dyrehold og dyrevelferd før en får høns som hobby.

Ukens tips: Hvordan går en frem for å få høner i hagen hjemme – enten i en bakgård i byen eller i hagen i boligstrøket?

Eksperten: Seniorrådgiver Bente Fjermestad-Eie i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

1. Er det lov å ha høner i hagen?

– Ja, det er lov å ha høner i hagen. Med hobbyfjørfehold i hagen blir du dyreeier, og det blir ditt ansvar å sikre at dyrene har det bra og at de holder seg friske, sier Bente Fjermestad-Eie.

Hun sier at dersom en ønsker å være dyreeier, må en skaffe seg kunnskap om det dyret du ønsker å ha.

– Med fjørfe i hagen må du vite hvordan en frisk høne ser ut, og hva som er de vanligste tegn på en syk høne. Du må skaffe deg kunnskap om hvordan dyrene skal holdes, hvordan de skal bo, hva de ønsker å spise, hva de ønsker å gjøre og hva som er deres naturlige adferd.

– Du må sette deg inn i både dyrehelse- og dyrevelferdskrav.

Du kan lese mer om det her.


Bente Fjermestad-Eie er seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.


2. Hva sier regelverket om hønehold?

– Dyrevelferdsloven krever at dyr holdes i et miljø som gir trygghet og trivsel, og som gir mulighet for bevegelse, hvile og naturlig adferd.

– Hønsehuset må være tørt og trekkfritt og med mulighet for ekstra lys og varme når hønsene trenger det. Hønsegården må utformes slik at dyrene får ivaretatt sin naturlige adferd, slik at de kan utføre normale bevegelser. Dyrene skal ha tilgang til vagler og sand, torv eller annet materiale å sandbade i og riktig mat og nok vann. Høns har også behov for nok plass til å unngå hverandre og et skjermet sted å legge egg, sier Fjermestad-Eie.

3. Er det ok å ha en hane som galer til alle døgnets tider i et boligfelt?

– Mattilsynet har ikke noe regelverk som regulerer lyder fra dyr. Det er viktig å undersøke om andre etater har regler for dette, eller om det er lokale regler som sier noe om støy og lyder i tettbygd strøk, sier Fjermestad-Eie.

– Lyder fra hane en tidlig morgen, kan fort skape dårlig stemning i nabolaget. Samtidig har høner det best med én hane i flokken. Det er viktig å tenke på at et hønsehold også kan medføre sjenerende lukt, og at det er kanskje ikke er egnet i et tett bebygd boligfelt, legger hun til.

4. Hvor mange høner må en ha?

– Høner er flokkdyr og trives ikke alene. Vi anbefaler at du skaffer deg minst tre høner dersom du tenker å ha høner i hagen. Det er best for dyrene at du starter med høner som kjenner hverandre fra før, eller kyllinger som får vokse opp sammen.

– Husk å sikre at dyrene du eventuelt skaffer deg, er friske. Mattilsynet anbefaler at du ber om å få se journal over helseopplysninger hos dem du eventuelt vurderer å hente dyr fra.

– Vi anbefaler også at du får se alle dyrene til den du skal hente dyr hos. Se om de ser friske ut og se om dyrevelferden er bra. Spør om det har vært sykdom i flokken de siste tre-fire månedene og be gjerne om dokumentasjon på prøvetaking for aktuelle fjærfesykdommer. Du kan også spørre om det har vært besøk av veterinær i besetningen i den siste tiden, råder Fjermestad-Eie.

5. Når blir det egg?

– Høner begynner normalt å legge egg når de er 18–20 uker gamle. Da legger de i snitt ett egg pr. dag.

Høner begynner å legge egg fra rundt tre måneder.

6. Hvor mye stell krever høner?

– Alle som påtar seg et ansvar for dyr, må sette seg inn i hva dyrene trenger for å ha det bra. Stell av dyrene, samt utstyr og inventar i dyrerommet, skal være utformet slik at dyrene får best mulig velferd. Det skal tas hensyn til dyrenes instinkt og behov, og dyrene skal beskyttes mot unødig stress, smerte og lidelse. Fjørfe skal ha tilsyn minst to ganger daglig og oftere ved behov.

7. Er det noe en bør være ekstra obs på?

– I sommer ble det påvist fugleinfluensa hos en del ville fugler i Norge. Det er derfor viktig at alle som har høner i hagen, er nøye med smittevern.

– Fugleinfluensa er svært smittsomt for fjørfe. Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa.

Fjermestad-Eie understreker at den som har høner i hagen har ansvaret for smittevernet for dyrene. Hun gir noen gode råd:

  • Hold ville fugler unna (beskytt mat og vann slik at ville fugler ikke kan komme til).
  • Hold det rent og ryddig.
  • Hold antall besøkende på et minimum (og be dem om å vaske hender og skifte skotøy før de går inn til hønene dine).
  • Sikre at utstyr og lignende som skal inn til dyrene dine, er vasket og desinfisert før det tas inn til dyrene.
  • Dersom det skulle oppstå sykdom hos ville fugler, kan du bli pålagt å sikre dyrene dine mot smitte utenfra ved for eksempel å holde hønene under tak.

Når det gjelder spørsmål om rovdyr:

  • Hønsegården må sikres slik at dyrene ikke kan rømme eller bli tatt av rovdyr.
  • Utendørs innhegninger skal også sikres mot rovdyr dersom hønsene går ute uten tilsyn.