Ukens tips: Slik påvirker stearinlys inneklimaet og helsen

Tre tips til bruk av stearinlys innendørs.

Er stearinlys skadelig? Vi spurte eksperten.

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Johan Øvrevik, fagdirektør for forskning for klima og miljø ved Folkehelseinstituttet og professor i humantoksikologi ved Universitetet i Oslo.

Johan Øvrevik, fagdirektør for forskning for klima og miljø ved Folkehelseinstituttet og professor i humantoksikologi ved Universitetet i Oslo. Foto: FHI

1. Hvordan påvirker stearinlys inneklimaet?

Det finnes begrenset med forskning på luftforurensning innendørs, så vi ser først på uteluften:

Øvrevik forteller at man i uteluft ikke skiller mellom hvor de ulike forurensningspartiklene i svevestøvet kommer fra. Alle kilder til svevestøv ute behandles som like problematiske. Det er det nok likevel ikke.

– Vi har mye data som tyder på at enkelte typer støv er mer skadelig enn andre. Det gjelder for eksempel forbrenningsstøv. Støv fra ulike forbrenningsprosesser har ulik kjemisk sammensetning, og dette er trolig viktig for helseeffektene.

Det fører oss over til stearinlys inne:

– Svevestøv fra stearinlys kan nok også forårsake eller forverre helseeffekter, men det som foreligger av studier, tyder foreløpig ikke på at det er veldig helseskadelig. Sannsynligvis er disse partiklene mindre skadelig enn partikler fra biltrafikk og vedfyring, men nettopp fordi man ikke skiller de ulike kildene fra hverandre, har vi altså ikke nok kunnskapsgrunnlag til å kunne fastslå det, forklarer han.

Noen studier har imidlertid sett på ulike kilder for forurensningspartikler inne, og én ting man har sett, er at stearinlys avgir mye sot. Særlig når de brenner ut, forteller Øvrevik.

– En studie fra Danmark fant at røyk fra stearinlys kunne stå for opptil 60 prosent av det såkalte ultrafine støvet innendørs. Altså de aller minste partiklene i luften.

– En dansk studie for noen år siden fant mulige sammenhenger mellom lungeeffekt og det å brenne mye stearinlys hjemme, men her er kunnskapsgrunnlaget for lite ennå, påpeker Øvrevik.

2. Hvilken påvirkning har forurensning fra stearinlys på helsen?

Også her er forskningen mangelfull, påpeker Øvrevik.

På generelt grunnlag forteller han at fint svevestøv, som kommer fra forbenningsprosseser av diesel, kull, kraftverk, vedfyring og matlaging på åpen ild innendørs, er den fjerde viktigste risikofaktoren globalt for sykdom og død. Det forårsaker nærmere syv millioner dødsfall årlig.

– Svevestøv kan forårsake eller forverre en rekke luftveissykdommer som lungekreft, kols, astma og luftveisinfeksjoner. Man ser også effekter på hjerte- og karsykdom, diabetes, for tidlig fødsel og fødselsvekt. I tillegg synes det å være en assosiasjon mellom luftforurensning og sykdommer som Alzheimers, men her er årsakssammenhengen mindre klar.

Øvrevik forteller at det ikke er enighet om hvorfor svevestøvet er skadelig, men mener selv at kjemien på partiklene er avgjørende. Her skiller stearinlys seg betydelig fra for eksempel diesel- og eksospartikler, slik at effektene ikke nødvendigvis er de samme.

– Det er også viktig å huske på at det er mange andre kilder til svevestøv innendørs enn stearinlys. Det kan være røyk fra ildsted, særlig fra åpen peis, og matos. Det kan nok være mer problematisk enn stearinlys. Det å ha gode avtrekksmuligheter for peis og ovn er nok et bedre tiltak enn å skrote alle stearinlys, sier han.

3. Hvordan bruke stearinlys på en måte som ikke skader inneklima og helse?

Vis måtehold:

– Vi anbefaler å vise noe måtehold. Det er helt greit å brenne stearinlys for å ha det hyggelig inne, men du trenger kanskje ikke tenne 20–30 av dem. Hvis du veldig gjerne vil ha mange lys, finnes det mange fine elektriske lys som du kan spe på med.

– Samtidig mener vi også at det ligger mye god psykisk helse i å ha det hyggelig hjemme med stearinlys om vinteren. Vi ønsker ikke å ta kosen fra folk, heller, legger Øvrevik til.

Slukk lyset helt med en gang:

– Den verste forurensningen oppstår når lysene skal slukkes – og særlig dersom man blåser ut lysene. Det kan derfor være et tips å bruke en lysslukker eller å fukte fingrene og klemme vekene etterpå for å kvele lyset så fort og effektivt som mulig. Da reduserer du utslippene av sotpartikler.

Ta hensyn til andre:

– Vi vet at noen astmatikere sier de reagerer i hjem med mye stearinlys. Det er noe å være obs på. Dersom du har familie eller venner med astma, kan det være lurt å begrense bruken av stearinlys når de befinner seg i boligen.

– Også små barn er særlig utsatt. Lungene til barn er ikke ferdig utviklet, og de puster inn mer luft i forhold til kroppsvekt. Den relative eksponeringen blir derfor høyere for små barn enn for voksne. Særlig dersom du har spedbarn hjemme, trenger du kanskje ikke tapetsere stuen med stearinlys.