Bolig

Boligprisene neste år: Venter fortsatt oppgang i Norge

Dette tror ekspertene om boligmarkedet 2022. Mye vil avhenge av renten og pandemien.

 • Synne Hellum Marschhäuser
  Journalist

– Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere oppgang, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i landet under ett i 2022, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge i en pressemelding.

Han sier de forventer at Oslo vil få en noe svakere utvikling i 2022, enn de andre store byene. Prognosen ble lagt frem av Eiendom Norge i dag.

– Renten har stor betydning for boligprisene. Høyere renter i 2022 vil redusere prisveksten sammenlignet med 2020 og 2021. Økte renteutgifter for boligeierne i kombinasjon med stabil boligbygging og lav folkevekst tilsier en mer moderat prisutvikling enn hva vi har sett de siste to årene, og da spesielt i Oslo, sier Lauridsen.

Han sier det samtidig er stor usikkerhet rundt økte energipriser, inflasjon og boligbehov grunnet lavere folkevekst, samt pandemiens videre forløp. Alt dette gir en større nedside enn oppside for boligprisene etter hans vurdering.

– Moderat tempo

Vi har bedt en rekke eksperter redegjøre for hvordan boligmarkedet blir i 2022. Dette sier de:

DNB Markets, sjeføkonom Kjersti Haugland:

Prognose: DNB Markets ser på året som helhet, gjennomsnittsprisen i 2022 mot gjennomsnittet i 2021. Mot slutten av 2022 tror hun prisene vil ha steget 2,4 prosent totalt for Norge.

 • Boligprisene vil vokse måned for måned, justert for normale sesongsvingninger, men kun moderat, ifølge Haugland.
 • Det er elementer som presser prisene videre opp, for eksempel en begrenset tilbudsside i boligmarkedet og god utvikling i lønninger neste år.
 • På den negative siden vil ikke høye strømpriser gjennom vinteren og renteøkninger bidra. Det er negativt for norske husholdningers kjøpekraft.
 • Nå hever Norges Bank renten, og DNB Markets tror på fire rentehopp neste år.
 • Det blir interessant å se hvordan restriksjoner påvirker etterspørsel på starten av året. I andre perioder har restriksjoner bidratt til å øke etterspørselen, flere bytter bolig. Man får et løft i boligprisene med restriksjoner.

– Oslo i førersetet

Privatmegleren, administrerende direktør Grethe Wittenberg Meier

Prognose: 4,5 prosent for landet og 5 prosent i Oslo i løpet av 2022.

 • Renteoppgang er forventet. Selv om renten går opp, er den fremdeles lav. Arbeidsledigheten er på før-korona-nivå, det er lite å bruke penger på og norsk økonomi går bra.
 • Gass- og oljesektoren er i fremmarsj, som vil si at Vestlandet burde øke betydelig mer enn Oslo. Både når det gjelder næringsliv og tilflytting, men likevel er det en del faktorer som presser Oslo mer opp, mener Meier.
 • Oslo skal blant annet opp pga. lav utvikling i 2021. Det gir en korreksjon. Samtidig er andelen enkelthusholdninger økende og flere flytter antagelig tilbake etter koronautflytting. Oslo vil alltid være attraktiv, og mange har god kjøpekraft.
 • Den viktigste årsaken er likevel lav tilbudsside, både for brukte og nye boliger.

– Eiendom viser seg å være en trygg handel

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), administrerende direktør Carl O. Geving,

NEF lager ikke prognoser, men tror dette kan prege boligmarkedet neste år:

 • Renten er viktigste faktor for kjøpekraften. Hvis man får høyere lånekostnader og konsumpriser generelt, vil kjøpekraften svekkes og boligprisene påvirkes.
 • 2022 blir ganske moderat. Hvis ikke inflasjonen tar helt av og endrer det økonomiske bildet, tror vi etterspørselen vil være stabil. Eiendom viser seg å være en trygg handel.
 • I Norge bygges det nok boliger alle steder utenom Oslo. At det er blitt så dyrt i Oslo, bremser prisutviklingen. Det kan bli kamp om objektene, men når renten skal opp, tviler vi på noe sterkt prispress.
 • Bodø har vært litt ekstremt i år, men det er den ene byen av størrelse på mange mils omkrets med mange arbeidsplasser. Byen har utviklet seg og tiltrekker seg mange.
 • Folk vil i stor grad flytte til byene og bo i blokk. Hus er ikke like viktig som tidligere. Vi tror urbaniseringen fortsetter og at arbeidsinnvandringen øker når samfunnet åpner. Det påvirker boligprisene.

Slik kan pandemien og rente påvirke

Prognosesenteret, sjeføkonom Nejra Macic

Prognose: Prisvekst på 3 prosent i desember 2022 sammenlignet med desember 2021, både på landsbasis og i Oslo. Forutsetningen er at Norges Bank følger den planlagte rentebanen, at de varslede renteøkningene kommer.

 • Macic mener boligprisutviklingen avhenger mye av pandemiens utvikling og renten, to faktorer som går hånd i hånd.
 • Høyere rente, skyhøye strømpriser og høye drivstoffpriser gir husholdningene mindre å rutte med, skriver Macic på Prognosesenterets blogg.
 • I 2020 var boligmarkedet heseblesende i Oslo. Resten av landet har brukt 2021 til å hente igjen hovedstaden. Macic tror prisutviklingen over hele landet blir mer lik i 2022.
 • Hvis omikronvarianten gir lang nedstengning og brems i den økonomiske veksten, vil varslede renteøkninger kunne bli utsatt. Når man ikke bruker tjenester og reiser, kan det gi større etterspørsel etter bolig og hytte. Da kan prisene stige mer enn spådde 3 prosent, men ikke veldig mye mer, tror Macic.
 • Endring i rente har størst effekt der prisene og gjelden er høyest, altså Oslo. Men etterspørselen vil antagelig ta seg mer opp i Oslo når/dersom pandemien er over. Økt tilflytting er hovedårsaken.

Mari O. Mamre, stipendiat Handelshøyskolen NMBU:

Prognose: I desember 2022 har prisene steget 4 prosent i Norge og 5 prosent i Oslo sammenlignet med desember 2021.

 • Mamre tror på en svekket trend i Norge og Oslo frem til vår/sommer neste år, skriver Mamre sin prognose. Oslo går oppover først, fordi det har vært en lengre periode med fall.
 • Boligprisene vil være på den positive siden, men det er flere faktorer som påvirker negativt. For eksempel utsikt til økte renter, svekket boligpristrend, usikre jobbutsikter i flere næringer og svak befolkningsvekst.

Les mer om

 1. Boligpriser
 2. Boligmarkedet
 3. DNB Markets
 4. Kjersti Haugland
 5. Privatmegleren