Bolig

Ferske boligpriser: Boligprisene sank i juli

Her var utviklingen sterkest og svakest i sommer.

I juli i fjor var omsetningen rekordhøy. Nesten 45 prosent flere boliger ble solgt juli 2020 sammenlignet med juli 2019. Juli 2021 var langt roligere enn fjoråret.
 • Synne Hellum Marschhäuser
  Journalist

Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,2 prosent. Boligprisene er nå 8,5 prosent høyere enn for ett år siden.

– Juli er ofte en svak måned prismessig. Vi ser at vi fortsatt ligger på et høyt nivå på den nasjonale indeksen. Det kan se ut som vi har en normal trendkurve. 2020 var det unormale året. Det er normalt at det går litt ned i juli og litt opp i august, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Follo med en oppgang på 0,6 prosent og svakest i Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Prisene har steget mest i Bodø med Fauske de siste tolv månedene med 14,7 prosent. Ålesund med omegn har hatt den svakeste tolvmånedersveksten med en oppgang på 4,9 prosent.

 • 5041 boliger ble solgt i Norge i juli. Det er 26,1 prosent færre enn samme måned i fjor.
 • Så langt i år er det solgt 61.035 boliger i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i samme periode i 2020.
 • Det tar i gjennomsnitt 45 dager å selge bolig. Den raskeste omsetningstiden er i Bergen med 20 dager. Den lengste er i Stavanger med omegn og Ålesund med omegn med 54 dager.
 • 3761 boliger ble lagt ut for salg i juli nasjonalt. Det er 19,5 prosent færre enn samme måned i 2020.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Regionale forskjeller:

Oslo: Prisene sank med 0,2 prosent nominelt og sesongkorrigert 0,1 prosent ned. Det er så nært normalen som mulig, ifølge Lauridsen. Tolvmånedersveksten var på et tosifret nivå, den er nå nede på 9,4 prosent. Det er lagt ut færre boliger enn i fjor. Antall solgte er lavere enn fjoråret og litt lavere enn foregående år. Tilbudssiden i Oslo har hatt en liten nedgang i juli, som normalt.

Bergen: I Bergen er det en prisvekst med 1,1 prosent og sesongjustert opp 0,2 prosent. Det er nært normalen for juli. Tolvmånedersveksten er på 9 prosent. Antall solgte ligger litt etter 2020, men er over de foregående årene. Fjoråret var eksepsjonelt, men det er solgt mange boliger også i år. Bergen ligger på et høyere volum enn de foregående årene. Det har vært en nedgang i tilbudssiden, og den ligger på et lavt nivå sammenlignet med de foregående årene.

Trondheim: Prisene synker normalt i Trondheim i juli. De sank 1,3 prosent nominelt og ned 0,1 prosent sesongkorrigert. Tolvmånedersveksten ligger på 9,4 prosent. Antall lagt ut for salg ligger på et normalt nivå. Antall solgte i juli ligger høyt i forhold til foregående år. Det er flere boliger solgt hittil i år enn foregående år. Tilbudssiden har hatt en nedgang, ifølge Lauridsen. Antall boliger lagt ut for salg ligger på et lavt nivå.

Stavanger: Prisene sank 2,6 prosent og sesongkorrigert ned 0,9 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 6,2 prosent. Det er store svingninger, ifølge Lauridsen. I juni gikk prisene kraftig opp. I juli sank prisene. Ser man månedene i sammenheng, ser det ikke så voldsomt ut, mener Lauridsen. I Stavanger er det også lagt ut mange boliger for salg. Nesten like mange som i fjor. Antall solgte i Stavanger i juli overgår de foregående årene med unntak av 2020. Tilbudssiden har gjennom året vært lav. Det fortsetter den å være, mener Lauridsen. Det har vært en nedgang i tilbudssiden, noe som er normalt for måneden.

Tromsø: Prisene sank 1,5 prosent nominelt. Sesongkorrigert sank de 0,2 prosent. Tolvmånedersveksten er på 5,9 prosent. Det er lagt ut flere boliger enn normalen, med unntak av fjoråret. Hittil i år er det også solgt flere boliger enn de foregående årene. Tilbudssiden i Tromsø har hatt en nedgang, ifølge Lauridsen. Tromsø ligger på et nivå som er ganske likt de fleste foregående årene.

Kristiansand: Har hatt en nedgang nominelt med 2,5 prosent og ned 1,1 prosent sesongjustert. Tolvmånedersveksten ligger på 7 prosent. Gjennomsnittlig salgspris ligger på 3.103.272 kroner, noe som er lavere enn landssnittet på 3.576.415 kroner.

Obos: Venter et lite prisfall

Prisene steg 3,2 prosent for brukte Obos-boliger i Oslo. Tolvmånedersveksten er på 12,3 prosent. Kvadratmeterprisen lå på 76.052 kroner i gjennomsnitt. Stigningen er høyere enn vanlig, men kommer av at det er solgt flere små leiligheter, skriver sjeføkonom Sissel Monsvold i en pressemelding.

– Juni og juli samlet sett viser at det har vært svak prisoppgang i hovedstaden denne sommeren, sier Monsvold.

Prisene steg 2,3 prosent på landsbasis, og tolvmånedersveksten er på 10,8 prosent. Kvadratmeterprisen lå på 65.652 kroner i gjennomsnitt.

Det ble omsatt 9 prosent flere boliger juli i år, sammenlignet med snittet de siste fem årene.

Monsvold tror på et svakt prisfall utover høsten. Det er i tråd med sesongmønsteret. Samtidig påvirker sannsynlig renteoppgang og en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. At prisene allerede er høye, vil også virke dempende, mener sjeføkonomen i Obos.

Dette kostet eneboliger, leiligheter og delte boliger der du bor:

Tallene under er fra Eiendom Norges boligtyperapport for 2020. Materialet er laget i et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

Les mer om

 1. Boligpriser
 2. Boligprisstatistikk
 3. Eiendom Norge
 4. Eiendom
 5. Obos
 6. Bolig