Fem spørsmål om leieforhold: Dette har du krav på som leietager og utleier

Og dette skjer dersom en av partene bryter leiekontrakten.

En skriftlig kontrakt mellom utleier og leietager er avgjørende når leieforholdet inngås.
  • Kathrine Humberset

Fem spørsmål om leieforhold.

Eksperten: Thomas Iversen

Utdanning: Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Jobber som: Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet

1. Hva kan man kreve av utleier?

– Utleieren skal gi korrekt og utfyllende informasjon om boligen samt eventuelle husordensregler. Det skal være samsvar mellom annonse, kontrakt og virkelighet. Utleieren skal ikke kreve noe av betalingen kontant, og skal akseptere depositumskonto. I tillegg er det viktig at utleieren går med på skrive en skikkelig kontrakt med leietageren. Forbrukerrådet tilbyr en gratis kontrakt, sier Iversen.

Thomas Iversen er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

2. Hva kan man kreve av leietager?

Leietageren må sette seg inn i annonse og husordensregler samt dra på visning. Det går ikke an å klage på forhold du burde sett på en visning.

– I tillegg må leietageren behandle boligen slik at den ikke får skader utover vanlig bruksslitasje. For å unngå å få krav ved utflytting, er det lurt å behandle leiligheten litt penere enn du ville gjort med din egen, oppfordrer Iversen.

Leietageren må betale husleien til tiden, samt forholde seg til husordensregler. Ved gjentatte sene betalinger eller annen dårlig adferd, kan utleieren ta grep for å få leietageren sagt opp eller kastet ut.

– Enkelt og kurant vedlikehold av husrommet innvendig må også gjennomføres av leietageren. Dette kan avtales nærmere i husleieavtalen.

Les også

Om gjesten raserer leiligheten din med vilje, gjelder ikke Airbnbs forsikring. Dette bør du vite før du bruker tjenesten.

3. Hvem har ansvaret dersom leiligheten blir skadet på en eller annen måte?

Dersom leietageren har tørket klær i stuen, tettet luftventiler eller på annet vis brukt boligen feil, vil leietageren være ansvarlig for reparasjoner.

– Det samme gjelder ved hendelige uhell som fører til mindre skader, som å miste en stekepanne i parketten eller knuse en rute, sier Iversen.

Dersom det oppstår brann eller vannskader uten at noen kan lastes, vil reparasjonen av selve bygningen dekkes av utleiers forsikring.

– Skader på leietagerens ting vil normalt dekkes av leietagers innboforsikring.

Du kan ikke klage på forhold du burde sett på en visning før flyttet inn.

4. Hvilke rettigheter har leietager dersom leiligheten av en eller annen grunn blir ubeboelig?

  • Dersom leietageren ikke er skyld i at boligen blir ubeboelig, er utleier ansvarlig.
  • Leietageren har rett til å bo i boligen. Dersom det blir umulig, plikter utleieren å rette opp feilene slik at boligen blir i tråd med kontrakten. Utleier må da reparere feilene, for å gjøre boligen i den standen leietager kunne forvente ved signering av kontrakten.
  • Hvis leietageren må flytte ut en periode i forbindelse med omfattende reparasjoner, er utleier ansvarlig for nøkterne utgifter til et annet sted å bo i mellomtiden.
Les også

Skal du leie ut bolig? Unngå disse tabbene

5. Hva skjer dersom en av partene bryter leiekontrakten?

Leietager kan bryte kontrakten på flere måter. Det vanligste er å ikke betale leien på tiden, skade husrommet eller oppføre seg sjenerende med for eksempel høy musikk til alle døgnets tider, sier Iversen.

– Slike forhold kan på visse vilkår gir utleieren krav på både erstatning og gi utleier mulighet til å kaste ut leietageren.

Utleieren bryter typisk leieavtalen ved at husrommet er av dårligere kvalitet enn det fremgår av kontrakten. I slike tilfeller kan leietageren kreve feilene reparert for utleiers regning.

– Hvis feilene er vedvarende, og ikke blir fikset, kan leietager flytte fra boligen og kreve noe av leien tilbakebetalt. Det skal likevel mye til før leietageren får denne muligheten. Ting du burde se på visning, kan du ikke klage på i ettertid, opplyser Iversen.