Bolig

Fabian Stang vil spare resten av Oslos sjøside til neste generasjon

  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

– Vår generasjons arkitektur, behov og ideer har fått prege store deler av sjøfronten. Mye er blitt bra. Men er det riktig at vi, i vår 30-årsperiode, skal forsyne oss med Filipstad også, spør han, og svarer selv et klart nei:

– Også de som kommer etter oss må få sette sitt preg på strandsonen, det mest eksklusive vi har. Det kan jo hende de har noen andre ideer, spennende uttrykk og bedre miljøløsninger enn oss, sier han.

Stang understreker at han snakker på egne, ikke Høyres vegne, og at han er klar over at han har vært med på å vedta alt som så langt er bygget.

– Men jeg har kommet til en slags selverkjennelse. Hvis vi tenker 250 år frem i tid – hva vil folk si om hvor grådige vi var i dag? Er det sikkert at de vil elske den massive 2000-tallsarkitekturen? Og at vi bygget ut absolutt alt?

– Men Oslo trenger jo boliger. På Filipstad er det planlagt over 2000.

– Vi har store tomtereserver andre steder i byen som kan utvikles. Ifølge den siste kommuneplanen har vi plass til 135.000 nye boliger. Men strandlinjen har vi snart brukt opp.

Heller ikke argumentet om at tomteeier Oslo Havn må ha penger til utbygging i sydhavna, kjøper han.

– Vi kan ikke la infrastrukturen i en by bli styrt av tomteprisene, sier han.

Stang vil altså la indrefileten Filipstad ligge ubebygget. Men ikke ubrukt. Han mener det lett kan anlegges midlertidig badestrand, servering, park, lekeområder og kulturaktiviteter på det gamle havneområdet.

– En annen fordel med å vente er at vi ikke låser traseen for E18, slik at vi etter hvert kan finne en bedre trafikkløsning.

Også når det gjelder sommerens store stridstema, Sukkerbiten, er Stang nå krystallklar.

– Den bør spares og få lov til å hvile til vi har tenkt oss godt om. Det er ikke noe problem å la den ligge ubebygget. Men når vi har bygget er det for sent, sier han og tilføyer:

– Strandkanten i Bjørvika er blitt mer populær enn noen kunne drømme om. Badebyen Oslo trenger Sukkerbiten.

– Men tror du virkelig du får andre politikere med deg på dette?

– De fleste vil nok si vi har kommet for langt. Men når folk får tenkt seg litt om tror jeg faktisk jeg kan få gehør.

Han får i hvert fall gehør hos operaarkitekt og Snøhetta-sjef Kjetil T. Thorsen. Både for å overlate noe til neste generasjon og ikke minst, åpne for en virkelig stor park langs havnefronten.

– Jeg er tilhenger av å tenke langsiktig og savner et Central Park-aktig grep. Oslo vokser og behovet for friarealer i sentrum begynner å presse seg på, sier han og mener tiden er inne for å se på hvor mye sammenhengende tett by vi ønsker.

– Det gror sammen også i retning Sandvika, og vi er i ferd med å få en lang kystlinje med by. Vi må se på hvordan vi skal håndtere friarealene på sikt, sier han.

Thorsen understreker at han ikke kjenner til hvilke økonomiske avtaler som binder kommunen på Filipstad, men mener vi nå bør satse på boliger andre steder enn langs havnen.

– Der trenger vi snart en pause.

Førsteamanuensis ved NMBU, Erling Dokk Holm, avfeier derimot Stangs forslag.

– Å la tomter stå ubenyttet i en by under press fordi det kan komme bedre ideer om 50 år, er et eksentrisk standpunkt, sier han, og mener det er på høy tid at det nå skjer noe på Filipstad.

– Byens utfordring er ikke at det bygges på de attraktive områdene, men at regulerte boligtomter – i andre og ikke like attraktive deler av byen – ikke blir bebygget fordi utbyggerne ikke ser dem som lønnsomme. Der trengs det offentlige investeringer i skoler, idrettsanlegg mm for å gjøre dem attraktive.

Dokk Holm ser heller ikke problemet med at én tidsepoke får prege hele sjøsiden.

– Grünerløkka og Frogner ble også bygget over en kort periode. Poenget er at vi må stille høyere krav til kvaliteten på det som bygges.

I byrådet blir Stangs utspill ikke blankt avvist.

– Han reiser en viktig diskusjon som jeg har stor sympati for, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Men med befolkningsveksten i Oslo mener han likevel det er riktig å ta i bruk byens mest attraktive arealer til boliger og arbeidsplasser nå.

– Vi kan ikke skyve problemene over til neste generasjon, vi må løse dem. Slik sett er dette et håndslag til neste generasjon.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) vil også bygge nå.

– Det viktigste er at vi klarer å skape en nullutslippsby, sier hun.

Heller ikke i sitt eget parti, Høyre, møter Stang noe ønske om å trekke i bremsen.

– Fabian har et stort hjerte for Oslo, så jeg forstår tanken bak utspillet, men Oslo har alltid utviklet seg i takt med at byen har vokst. Det er det naturlig at vi fortsetter med, ikke minst på Filipstad som vil bidra med flere tusen boliger, sier Pia Farstad von Hall, talsperson for byutvikling.

Hun påpeker at Høyre ønsker å flytte Kiel-fergen og at det dermed vil bli plass til en betydelig større park.

– Men bør ikke også neste generasjon kunne få utvikle sjøsiden?

– Jo. Men sjøkanten strekker seg utover Oslos grenser.

Les hele saken med abonnement