Bolig

Hva er egentlig en «arkitekttegnet» bolig?

– Det er grunn til å være litt skeptisk til hva megleren egentlig mener med det, mener arkitekt.

ARKITEKTBOLIG: Denne boligen i Nittedal er arkitekttegnet. Men hva betyr egentlig det? Foto: Stig B. Hansen

  • Fredrik Saltbones
    Fredrik Saltbones

Eksperten: Camilla Moneta

Utdanning: Arkitekt MNAL, utdannet fra Oxford i England

Jobb: Fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL)

1. Hva bør det innebære når meglere i boligannonser skriver at en bolig er «arkitekttegnet»?

– Huset bør jo da virkelig være arkitekttegnet, og navnet på arkitekten eller arkitektkontoret bør fremkomme.

EKSPERT: Camilla Moneta, fagsjef i i Norske arkitekters landsforbund (NAL). Foto: CF-Wesenberg

– Arkitekt er imidlertid ikke en beskyttet tittel, og derfor kan hvem som helst kalle seg arkitekt og begrepet «arkitekttegnet» kan benyttes fritt. Men er man arkitekt MNAL, så viser det at arkitekten har godkjent fagutdanning, altså master i arkitektur eller tilsvarende.

– Begrepet «arkitekttegnet» kan altså bli brukt om boliger tegnet av noen som kaller seg arkitekt uten å ha fagutdanningen. Jeg ville tatt utgangspunkt i at arkitekttegnet bolig er skreddersøm som svarer godt på behovene til byggherren og som har en bevisst tilnærming til tiden og stedet.

Les også

Syv eksperter: Slik blir boligmarkedet i 2018

2. Er ikke alle boliger tegnet av arkitekter?

– Nei, det er de ikke. For eksempel er det mange snekkere som tegner selv for salg. Produsenter av ferdighus kan ha arkitekter ansatt, men med «arkitekttegnet bolig» forstås nok likevel en bolig som er tegnet av arkitekt til den aktuelle tomten.

3. Opplever dere at begrepet «arkitekttegnet» misbrukes i boligannonser?

– Jeg har ikke registrert at det er et problem. Det er fint at «arkitekttegnet» benyttes som et hedersord, men det er grunn til å være litt skeptisk til hva megleren egentlig mener med det.

Les også

Hver uke besøker vi norske hus og hytter. Disse hjemme nådde mest-lest-listen i 2017

4. Hvilke fordeler er det ved å ha en arkitekttegnet bolig?

– Å få en bolig arkitekttegnet er sammenlignbart med å bruke en skredder. Gjennom dialog mellom bruker og arkitekt blir boligen tilpasset behov og ønsker. Dessuten vil boligen være bedre tilpasset tomten, ha smartere arealutnyttelse, ivareta stedlige kvaliteter og ta hensyn til klimatiske forhold og ofte energimessige løsninger i større grad. Dette vil bidra til at boligen holder seg bedre over tid, fremstår attraktiv og har større bruksverdi. Alt dette kan ha svært positiv innvirkning på verdien av boligen og kan derfor være en klok investering.

Les også

Lager egne «skilsmisseleiligheter» i ny boligblokk: Vil gjøre hverdagen enklere for barn med skilte foreldre

5. Hvor mye koster det å få en bolig arkitekttegnet?

– Dette er det ikke lett å ha et standardsvar på, det kommer an på mange faktorer og omfanget av arkitektens involvering. Men skal det bli bra og det gjelder en hel bolig, så sier arkitekter jeg har snakket med at man må regne med en kostnad på minst 300.000.

Les mer om

  1. Arkitektur
  2. Bolig
  3. Fem spørsmål om
  4. Eiendomsmeglere
  5. Boligmarkedet