Espen Schiefloe Andersen

  • Alder: 29 år
  • Familie: Singel
  • Bosted: Leilighet på Tangen, Kristiansand
  • Utdannelse: NTNU januar 2016
  • Aktuell: Arkitekt i ENO arkitekter as siden november 16

Hva kjennetegner god arkitektur?

– En grunnleggende forutsetning for god arkitektur at man forstår hvilke behov som skal dekkes, og at man imøtekommer behovet på en funksjonell og elegant måte.

Så er det viktig at brukerne kjenner en slags glede over at behovene deres er ivaretatt. Det handler jo ofte om å danne rammer rundt hverdagslige ting, og dermed trenger ikke god arkitektur nødvendigvis være spektakulær for å være bra.

Illustrasjonen er et forprosjekt til et nytt velferdsbygg for Elkem som Espen Schiefloe Andersen har utformet sammen med ansvarlig partner i ENO arkitekter, Even Olaisen.
ENO arkitekter og Lumber Teknopark

Mange arkitekter snakker om viktigheten av mye lys og luft, men er det nødvendigvis best å bo i kasselignende leilighetskompleks med store vinduer?

– Nei, kanskje ikke, det er nok mange som kan tenke seg noe som er mer lunt og intimt. Men måten vi bygger på i dag er jo et resultat av det samfunnet vi lever i. Mens man tidligere kunne bruke mye ressurser på å utsmykke enkelte hus, har vi i dag en modell som skaper verdi for flertallet. Det er både en miljømessig og rasjonelt god tanke bak at flere bor i større komplekser. Men det er samtidig en kjensgjerning at mye av dagens arkitektur, både boliger og næringsbygg, er tegnet med utgangspunkt i bilen, ikke menneskene, og dermed mister man kanskje litt av intimiteten.

Espen Schiefloe Andersen mener at god arkitektur absolutt ikke trenger å være spektakulær,
Kari Byklum

Så det er ofte slik at bilen setter premissene for arkitekturen?

– Ja, tenk for eksempel på forskjellen på Sørlandssenteret og en piazza i Italia. Det er ingen tvil om hva som er laget med tanke på at bilene skal ha lett tilgang, og sånn sett er bilen en premissgiver for det som bygges i dag.

Nå bygger vi store shoppingsentre og leilighetsbygg med lett tilgang til store fellesgarasjer i kjelleren, og det står i kontrast til små, sjarmerende hus uten parkering på tomten.

Men vi kommer nok ikke tilbake dit, og selv om det bygges mange leilighetskompleks så kan de romme mye spennende, både hva gjelder størrelser, materialvalg og uterom.

Du har bare to års fartstid som arkitekt, hvordan er det å jobbe i samme marked med langt mer erfarne arkitekter?

– Enn så lenge så jobber jeg alltid sammen med en ansvarlig partner i arkitektkontoret, og det er jeg utrolig glad for. Oppdragene kommer jo oftest til oss som firma, og dermed slipper jeg å være veldig aktiv i selve innsalgsprosessen.

Det er sikkert noen ferske arkitekter som er veldig gode på salg og nettverksbygging, men det er foreløpig ikke min styrke. Jeg jobber mye med saksbehandling i team med de eldre arkitektene, og det trives jeg godt med.

Det høres ut som du får drittjobben?

– Ha ha, kanskje det? Nei, jeg trives godt med å jobbe slik, men yrket er nok litt annerledes enn jeg hadde tenkt meg.

På hvilken måte er det annerledes?

– Jeg trodde kanskje at en større del av hverdagen ville være mer kreativt arbeid, men i hovedsak så driver vi med å finne løsninger på praktiske problemer og legge til rette for veldig konkrete ting.

Men samtidig er det jo arkitekters oppgave å skape spennende boliger og uterom, er norske arkitekter spenstige nok når det gjelder form og farge?

– Når det gjelder farger så er vi kanskje litt kjedelige, og det er gjerne manglende fargebruk som trekkes fram når vi blir kritisert av folk uten arkitektfaglig bakgrunn.

Man skal være veldig modig om man tør å løsrive seg fra det som er mest utbredt, for det handler jo om at ting skal blir solgt og vare over tid Men, jo, det er nok på sin plass å utfordre vår yrkesgruppe litt mer på fargebruken.

Hva trives du best med, og hva er ikke så gøy?

– Det er mye byråkrati som skal på plass, så det gjelder å ha energi igjen til å tilføre noe ekstra ut ifra de forutsetningene man sitter igjen med. Det kan være krevede.

Og siden det heller ikke er svart/hvitt i dette yrket, merker jeg at jeg alltid leter etter forbedringspotensial i ting jeg har levert, selv om kunden er fornøyd. Sånn sett drømmer jeg om å tegne noe som ikke bare kunden er fornøyd med, men som jeg også er skikkelig godt fornøyd med selv.

Men alt i alt er det et utrolig flott yrke, og det er nok alle de varierte oppgavene som gjør det gøyest.