Boligeier? Sjekk om du har krav på disse boligrelaterte skattefradragene

Husk at mange fradrag ikke er forhåndsutfylt.

  • Christine Gulbrandsen

Selv om mye er forhåndsutfylt i skattemeldingen, bør du ta en ekstra titt på fradrag knyttet til bolig.

– Det er nettopp på boligområdet at det er en god del ting du bør sjekke selv – og så rette opp dersom du finner feil, sier Carsten Pihl, forbrukerrådgiver i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Solgt bolig med gevinstskatt

De fleste boligsalg i Norge er skattefrie. Regelverket er slik at du kan selge skattefritt hvis du har bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 måneder.

– Tiden starter ved å telle fra faktisk innflytting, ikke overtakelse. Og den slutter ved budaksept, og ikke ved utflytting, påpeker Pihl.

Har du derimot bodd i boligen for kort tid, må du betale skatt av gevinsten du har fått. Men denne kan riktignok reduseres med en del skattefradrag. Du kan for eksempel trekke fra utgifter til eiendomsmegleren, takst og andre kostnader ved salget.

Les også: Denne nye digitale tjenesten sparer deg både tid og penger når du kjøper bolig

Boligprisene steg de fleste steder i landet i 2016, men i enkelte områder gikk boligmarkedet tregt. Og for noen resulterte det i et boligsalg med tap.

– Regelverket er her likt som for gevinstskatt: Har du bodd i boligen i mer enn 12 av de siste 24 månedene, får du ikke fradrag for tapet når du har solgt boligen. Men er botida under 12 måneder, vil du kunne trekke fra tapet ved boligsalget på skattemeldingen, påpeker Pihl.

– Få kjenner til dette

Banksjef Sveinung Hedding-Valvik i DNB Vest-Agder, er også opptatt av at boligeiere sjekker skattemeldingen nøye. Han tror det er et spesielt fradrag få kjenner til.

– Dersom du i løpet av fjoråret betalte for verdivurdering av boligen i forbindelse med refinansiering av boliglånet, så har du krav på skattefradrag på dette, tipser han.

Du kan også få skattefradrag for tinglysingsgebyr og takst i forbindelse med refinansieringen.

– Men du må selv føre disse fradragene på skattemeldingen, for de vil aldri være forhåndsutfylt, minner han om.

Les også: Her får du gratis råd når du skal kjøpe bolig

Hedding-Valvik tror de fleste boligeiere vet at de kan trekke gjeldsrenter fra skatten, altså at man har krav på fradrag for alle lånerenter som er betalt i løpet av skatteåret. Men banksjefen har erfart at det ikke er like kjent at man også kan trekke fra gebyrer og andre kostnader bankene krever i forbindelse med det å låne og refinansiere til bolig.

– Det omfatter også formidlingsprovisjon, etableringsgebyr og gebyr for prioritetsvikelse, sier han.

Sjekk om formuesverdien er riktig

Og har du nettopp kjøpt bolig, bør du sjekke om eiendommen er innberettet med formuesverdi på skattemeldingen. Sjekk også om den i så fall er riktig.

– Det kan du gjøre ved å bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no, anbefaler Hedding-Valvik.

Formuesverdien, som tidligere ble kalt ligningsverdien, utgjør 25 prosent av beregnet markedsverdi på boligen. Så dersom boligen hadde en beregnet markedsverdi på 3 millioner kroner i 2016, og dersom eieren var fast bosatt i boligen ved utgangen av 2016, ville formuesverdien da bli satt til 750 000 kroner.

Les også: Boligkjøpere går fort glipp av mange hundretusener av kroner

Formuesverdien skal fastsettes årlig basert på statistikk på omsatte boliger fra Statistisk sentralbyrå og opplysninger om boligtype, beliggenhet, størrelse og byggeår. Overstiger formuesverdien 30 prosent av boligens markedsverdi, kan du kreve nedsettelse av formuesverdien, såframt reell markedsverdi kan dokumenteres, ifølge Skatteetaten.

– Det er lurt å sjekke formuesverdien og klage hvis den er feil. For flere og flere kommuner bruker nå denne verdien som basis for eiendomsskatten, forklarer Pihl.

Leid ut boligen?

Dersom du har leid ut en bolig du eier, eller leid ut mer enn halvparten av din egen bolig, så skal du skatte av inntektene fra dette.

– Men da er det viktig å huske på at du trekker fra alle fradrag du har rett på. Dette må du fylle ut selv, og du får bare delvis hjelp i skjemaene. Du kan for eksempel trekke fra utgifter til vedlikehold, forsikring, husleie til borettslaget, annonsering, kommunale avgifter og inspeksjonsreiser, avslutter Pihl.

TIPS

Dersom du trenger hjelp til å finne ut hvilke fradrag du kan ha krav på, kan det være lurt å ta en tur innom Skatteetatens fradragsveileder-tjeneste. Den kan gi en nyttig, om ikke komplett, pekepinn på fradrag du bør få med deg.