Se! Boasneglen spiser brunskogsneglen!

Boakjølsnegler kan muligens utrydde de ekle brune.

Den flekkete boakjølsneglen oppdager brunskogsneglen, kaster seg over den, begynner å spise på den – og brunskogsneglen er død.

Et drama i sneglefart, ifølge sneglefotograf Terje Øygard, daglig leder i Snailrail AS. For angrepet tok flere timer.

LUSKER SEG INNPÅ: Boakjølsneglen nærmer seg brunskogsneglen.

— Man har ikke klart å dokumentere før nå at boakjølsneglen kan angripe brunskogsneglen, sier en entusiastisk Øygard.Øygard har registrert at boakjølsneglen ikke er så hissig på grønnsaker og planter, og at den ikke er spesielt tallrik.

Han tror ikke boakjølsneglen kan ta særlig mange brunskogsnegl.

Kan ta over for brunskogsneglen

Boakjølsneglen er kjent under mange navn, blant annet kjellersnegl, tigersnegl og leopardsnegl, men kalles kort for boasnegl, ifølge forsker Erling Fløistad ved Bioforsk Plantehelse.

ANGRIPER: Den langt større boakjølsneglen går på brunskogsneglen.

Bioforsk bekrefter at de ikke har dokumentasjon på at boakjølsneglen aktivt angriper brunsnegl. De erfarer at boakjølsneglen og brunskogsneglen eksisterer side om side.— Samtidig er det observert en mer aggressiv adferd blant boakjølsneglene.En skadet brunskogsnegl kan bli spist av både boakjølsnegl eller brunskognegler, sier Fløistad.

DØD: Brunskogsneglen ligger igjen.

I noen områder med mange brunskogsnegler hvor boakjølsneglen har kommet inn, har det i noen tilfeller blitt færre brunsnegler.— Noen vil hevde at det ikke er en forskjell. Vi håper på at boakjølsneglen kan fortrenge brunskogsneglen der den trives, sier Fløistad.

Ta dem nå:

Les også

Har du sett disse sneglene?

Boakjølsneglen ligner en huggorm

Er boakjølsneglen et skadedyr?

— I mye mindre grad enn brunskogsneglen. Den skader ikke i like høy grad nytteplanter og prydplanter. Den formerer seg sakte, men kan leve i tre år, sier Fløistad.

BRUNSKOGSNEGLEN: Død i sitt eget slim.

Samtidig blir den større, forteller han. — Når boakjølsneglen blir fullvoksen er det mange som synes den er ekkel, og jeg har hørt om folk som tror den er en huggorm. Likevel vet jeg at folk foretrekker boakjølsnegl foran brunsnegl.

Selv har Fløistad både brunskogsnegler og boakjølsnegler i hagen. Han dreper brunskogsneglene, men forsøker å la boakjølsneglene være i håp om at de etablerer seg og fortrenger brunskogsneglene.

Han tror de spiser opp eggene til brunskogsneglene, og håper på at boakjølsneglene spiser små brunskogsnegler, men er ikke sikker.

Mer om sneglene:

Sjekk hvordan han fanget 1000 snegler på tre uker

Denne sneglefellen lager du av en isboks

Les også

Se etter barnesneglene i blomsterbedet

Vinne over brunskogsneglene? Les her

Og mer om hagen: