Vil at boligannonsen også skal inneholde negative opplysninger

Forbrukerombudet vil at boligselgere også tar med negative opplysninger i boligannonsene – ikke bare i salgsoppgaven eller taksten.

FOLK LESER IKKE: Eie Eiendomsmegling har analysert og målt hvordan folk på boligjakt leser digitale prospekter. Av 15.000 digitale salgsprospekter som ble åpnet i en tremånedersperiode, ble bare 3500 av prospektene registrert som lest. Forbrukerombudet ønsker derfor at boligselgere også må ha med negative opplysninger i selve boligannonsene. --De færreste forbrukere forstår at «støpejernssluk» er noe som bør byttes umiddelbart, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad.

— Tvister i forbindelse med kjøp av bolig handler i hovedsak om at kjøper mener at boligen er i dårligere stand enn opplyst i markedsføringen. De fleste negative opplysninger om boligens tilstand står som regel kun beskrevet i salgsoppgaven – et dokument vi vet at forbrukere bruker svært begrenset tid på å sette seg inn i, forklarer Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør for bolig i Forbrukerombudet til abito.no.

Hun refererer til at Eie Eiendomsmegling haranalysertog målt hvordan folk på boligjakt leser digitale prospekter. Av 15.000 digitale salgsprospekter som ble åpnet i en tremånedersperiode, ble bare 3500 av prospektene registrert som lest – det vil si at kun 23 prosent leser prospektet de har lastet ned.

— Gjennomsnittstiden folk bruker på å lese et prospekt er fem minutter. Skremmende dårlig! legger hun til.

Vanskelig fagspråk

Informasjonen i boligrapportene er ofte vanskelig for forbrukeren å forstå. Den tekniske vurderingen av boligen er skrevet av en takstmann, som bruker sin fagterminologi.

MER INFO: Fagdirektør Tonje Hovde-Skjelbostad i Forbrukerombudet mener at det blir færre boligtvister dersom boligannonsene tydeligere formidler negative sider ved et prospekt.

— De færreste forbrukere forstår at «støpejernssluk» er noe som bør byttes umiddelbart, og at «eternittplater» betyr at du har asbest i kjelleren. De forhold som er negative ved boligen mener vi kan og bør komme tydeligere frem for forbrukere – i informasjon som forbruker faktisk leser.

Hun presiserer at Forbrukerombudet derfor ønsker at boligselgere også må ha med negative opplysninger i boligannonsene, og ikke bare i salgsoppgaven eller taksten. Forbrukerombudet mener at mange boligtvister kunne vært unngått ved å gjøre dette.

— Forbrukerombudet arbeider for en tryggere bolighandel med fornøyde selgere og kjøpere. For å oppnå dette tror vi det er helt essensielt at den som legger inn et bud er innforstått med hva han har kjøpt. Dette gjelder både positive og negative forhold ved boligen, sier utdyper Hovde Skjelbostad.

Mest mulig informasjon tidlig

— Det er til alles interesse at viktige faktaopplysninger fremkommer så tidlig som mulig – og så lett tilgjengelig som mulig. Og dersom en bolig har store mangler, må vi fremheve det internettannonsen. Men samtidig, vi må jo også få frem det positive, så det må være en balanse i fremstillingen, sier Hanne Geelmuyden, fagsjef i Sørmegleren.

Geelmuyden understreker at i dagens system er all informasjon tilgjengelig for potensielle boligkjøpere – i form av lenker i nett-annonsene.

— Men selvsagt, både meglerbransjen og Forbrukerombudet må fortsette å jobbe med at det blir enklere og lettere for forbrukerne å få med seg viktig informasjon om et prospekt.

— Positiv dialog

Forbrukerombudet er nå i dialog med bransjen, der mulige løsninger blir diskutert – både med hensyn til tydeliggjøring av vesentlig informasjon og måten denne fremkommer for forbruker på, samt tiltak for å bedre forbrukers kunnskap.

— Arbeidet er fortsatt på et tidlig stadium, så det er ikke hensiktsmessig å gå ut med mer konkrete planer og tiltak på nåværende tidspunkt, sier hun og legger til:

— Men det vi kan si er at samarbeidet går bra, vi oppfatter at bransjen selv ser at det bør og må gjøres grep her, og at vi ser positivt på at bransjen selv også ønsker å bidra til en mindre konfliktfylt bolighandel med fornøyde parter.

Artikkelen er skrevet av abito.no, Fædrelandsvennens boligsatsing på nett.

Les mer om boligmarkedet: