Bolig

Får beholde fem års reklamasjonsfrist

I flere år har EU diskutert om reklamasjonsfristen i alle EU- og EØS-landene bør bli helt lik. Et av forslagene har vært å redusere reklamasjonsfristen.

Det er fem års reklamasjonsfrist for mobiltelefoner i Norge, og slik blir det. Shutterstock

 • Gard Erik Garlie
  Advokat

Norske myndigheter har kjempet for at reklamasjonsfristen ikke skulle reduseres til to år for norske forbrukere. Det er nå avklart at nordmenn får beholde fem års reklamasjonsfrist for kjøp av varer etter forbrukerkjøpsloven.

EU-parlamentet og -rådet har blitt enige om at landene selv skal få avgjøre hvor lang reklamasjonstid landene skal ha, men at den må være på minimum to år.

Gard Erik Garlie er advokat hos Advokatfirma Wigemyr et. co. Han arbeider i hovedsak med eiendomsjus og i denne spalten tar han for seg praktiske og nyttige temaer innenfor dette feltet. Har du forslag til temaer? Send en mail til geg@wigemyr.no. Arild Danielsen

I forbrukerkjøpsloven gjelder riktignok allerede i dag en absolutt reklamasjonsfrist på to år etter at forbrukeren overtok varen/tingen, men slik at dersom varen/tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lenger så er den absolutte reklamasjonsfrist fem år. Dette er en praktisk viktig regel som ifølge rettspraksis blant annet gjelder for mobiltelefoner.

Reglene gjelder både varer som kjøpes i butikk og på nett.

Både norske myndigheter og Forbrukerrådet har vært sterkt engasjert i saken og EUs forslag har vært på høring i Norge, noe som har dannet grunnlag for både norsk posisjon og en felles uttalelse sammen med EFTA-partnerne.

Mobiltelefoner har fem års reklamasjonsfrist. Shutterstock

Norske myndigheter peker på at EUs avgjørelse ikke bare sikrer det sterke forbrukervernet i norsk rett, men at opprettholdelse av femårs reklamasjonsfrist også bidrar til et mer bærekraftig forbruk. Når forbrukerne kostnadsfritt kan få reparert produkter som en reklamasjon, betyr det at færre produkter kastes og at produsenter og importører oppfordres til å tilby gode produkter med lang levetid.

De nye EU-reglene innebærer også en styrking og klargjøring av forbrukervernet for avtaler om digitale ytelser som sosiale medier, filmer, apper, spill og programmer.

EUs direktiver må formelt bekreftes av EUs organer, deretter vil prosessen med å ta dem inn i EØS-avtalen starte. Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet vil det som eventuelt blir nye regler kunne være på plass våren 2021.

 1. Les også

  Ikke kast leietakeren ut på egen hånd

 2. Les også

  Framtidsfullmakt – hva innebærer det?

Les mer om

 1. Abito
 2. Forbruker
 3. Forbrukerrådet
 4. Norge
 5. EU
 6. EØS

Relevante artikler

 1. DIGITAL

  Passer ikke øreproppene? Ikke alle gir deg pengene igjen.

 2. BOLIG

  Misfornøyd med vannkvaliteten eller trykket hjemme? Slik klager du.

 3. BOLIG

  Sko, klær, møbler og sykler. Dette kan du fikse selv og dette kan reparatørene ta seg av.

 4. VERDEN

  Norge håper på nye tiltak mot plastavfall

 5. NORGE

  Ny global plast-avtale: Fra neste år skal verden håndtere plast på norsk måte

 6. BOLIG

  Ukens grønne tips: Kjøpe leker? Disse lekene skal du være obs på.