Denne endringen er godt nytt for alle som skal kjøpe eller selge bolig

Kartverket digitaliseres. Dette betyr endringen for forbrukerne.

SLUTT: Nå digitaliseres Kartverket. Det har stor betydning for forbrukere som skal selge og kjøpe bolig.

Digitalisering av Kartverket kan bety at færre boligkjøpere trenger mellomfinansiering og at eiendomsmeglerne kan bruke færre arbeidstimer pr. salg.

Fra 18. april digitaliseres store deler av Kartverkets tinglysning. Prosessen blir automatisert og tinglysning skal nå kun ta sekunder. Normalen har ligget på nesten 14 dager med innsending og retur, ifølge DNB Eiendom.

Målet er at 50 prosent av sakene går digitalt i 2017 og 80 prosent i 2019. De profesjonelle blir prioritert i første omgang, finans og eiendom.

I neste runde kan folk bruke Kartverkets tjenester fra stuen.

Ukompliserte boligsalg kommer altså på plass i år. Mer kompliserte skifter, som dødsbo og tvangssalg, kommer på plass senere.

Den sparte tiden kan forenkle kjøpsprosessen for kjøper, selger og megler.

– Vi ønsker å gjøre overdragelse av eiendom tryggere og enklere. Full digitalisering innebærer store besparelser både økonomisk og tidsmessig for brukerne. I dag kommer det tyve kasser med om lag 5000 saker til Kartverket hver dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fordeler for boligkjøperne

  • Boligkjøpere og boligselgere trenger ikke møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumentene. Samtidig kan kontraktsmøte være ideelt for å diskutere boligen.
  • Bankenes lånekunder kan signere alle dokumenter i nettbanken eller tilsvarende. I dag må man møte megler og skrive under på et fysisk dokument.
  • Boligkjøpere får raskere utbetaling av lån.
  • Eiendomsoverdragelsene vil foregå raskere.
  • Boligkjøpere vil ha kortere behov for mellomfinansiering. Selger får pengene inn på konto når eiendommen er tinglyst og pengeheftelser/lån er innfridd. Skal man overta en ny bolig før tiden er gått må vedkommende mest sannsynlig søke banken om mellomfinansiering, et kortsiktig lån, for å kunne betale hele summen.
BOLIGSALG: Jan Tore Sanner (H) og Christian Dreyer i Eiendom Norge.

Rimeligere for forbrukerne?

Megler klargjør den elektroniske tinglysningen. Kjøper og selger må deretter sjekke opplysningene og skrive under elektronisk.

– Man får ikke sendt inn skjemaet om det er noe feil. Og man slipper å få skjemaet tilbake i posten. Når man kan sitte hjemme i stuen og ordne seg lån, forventer folk også at overdragelse og tinglysning går digitalt, sier Sanner.

Fysisk kontraktsmøte kan bli overflødig i flere tilfeller, tror Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Samfunnsgevinsten kan komme på 1,3 milliarder kroner, tror regjeringen, mest i privat sektor. Dreyer tror det kan dreie seg om en større sum på grunn av effektivisering av kjøpsprosessen.

– Det er effektivt for forbrukerne. Når man reduserer behandlingstiden fra 14 dager til et par dager, er det store penger å spare. Blant annet på grunn av mellomfinansiering. Det vil også bli færre feil, sier Dreyer.

Rimeligere eiendomsmegler?

Meglernes hverdag blir stadig mer digitalisert. Det betyr færre arbeidstimer og kan bety rimeligere meglerkostnader for boligselgerne.

– Jobber vi mer effektivt er det naturlig at tjenestene våre kan bli rimeligere. Dét er ikke utenkelig med den konkurransen det er blant meglerne i dag, sier Dreyer.

FØR: Den gamle prosessen forklart med grafikk.
 ETTER: Den nye prosessen forklart med grafikk.