Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften.

Det var 1276 flere sekundærboliger i Oslo i 2017 enn året før.

LEILIGHETER: Tallene i statistikken viser at økningen i sekundærboliger oftest skjer i leilighetsmarkedet.

Det viser en fersk statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita.

Tallene ble presentert tirsdag på NEFs konferanse «Boligmarkedet – Friskmeldt?».

Totalt var det 53.093 sekundærboliger i Oslo i 2017. Dette utgjør 15,88 prosent av den totale boligmassen i Oslo. En økning fra 15,63 prosent i 2016.

Utviklingen i antall sekundærboliger i Oslo de siste årene:

Kilde: Sekundærboligundersøkelsen, NEF og Ambita

Økningen i sekundærboliger kommer for det aller meste blant leilighetene, viser statistikken.

Dette skjer altså etter at den midlertidige boliglånsforskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Forskriften gjelder i første omgang frem til 30. juni.

Forskriften endret kravet til egenkapital til 40 prosent ved lån til sekundærbolig i Oslo. Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. (Se mer om boliglånsforskriften i faktaboksen under).

ØKNING: Det finnes flere årsaker til økningen i antall sekundærboliger, sier Carsten Pihl i NEF.

– Folk har penger nok

– Så hva er årsaken til økningen i antall sekundærboliger?

– En del av forklaringen er at noen tok over nybolig i 2017. Flere kjøpte boligen før boliglånsforskriften trådte i kraft, men flyttet altså ikke inn før i fjor, forklarer NEFs forbrukerrådgiver i bolighandelen, Carsten Pihl.

Han mener dessuten at tallene viser at mange har nok penger til å kjøpe en ekstra bolig – til tross for innstrammingene:

– Det er nok folk med nok penger. De kan kjøpe sekundærbolig, enten det er med penger fra arv eller annen egenkapital.

Den siste gruppen er de som ufrivillig er blitt eiere av to boliger i løpet av fjoråret:

– De har kjøpt en bolig men sliter med å få solgt den andre. Dermed blir de sittende med en sekundærbolig, sier Pihl.

ÅrAntall boligerAntall sekundærboliger Andel sekundærboliger
2013324.24751.57315,91 %
2014327.07851.36915,71 %
2015330.03251.16615,50 %
2016331.49251.81715,63 %
2017334.25053.09315,88 %

Kilde: Sekundærboligundersøkelsen, NEF og Ambita

Les også

Boligprisstatistikken: Boligprisene steg mer enn normalt i februar

Finanstilsynet vil fjerne særregelen

Finanstilsynet har i sitt forslag til ny boliglånsforskrift, foreslått å fjerne særregelen for Oslo.

Pihl er enig i forslaget og mener at de strengere egenkapitalkravene som kom med boliglånsforskriften ikke har særlig betydning for boligmarkedet:

– Det er uansett ikke sekundærboliger man skal regulere med forskriften, det er gjeldsveksten, sier han.