Ett område vil få et vanskeligere boligmarked, ett område vil få vekst

Boligprisene skyter ikke fart i 2016, mener ekspertene. Her er dommen.

ET PAR PROSENT OPP: Det sier de fleste sjeføkonomene. Ingen spår noen stor prisoppgang.

Boligprisene vil stige på landsbasis, mener tre av fire sjeføkonomer vi har snakket med.

De regionale forskjellene på boligprisene er store, og det vil neppe endre seg i 2016. Årsaken er de fallende oljeprisene, konsekvensen det får for norsk økonomi og igjen boligprisene i de oljerelaterte områdene.

Ble skremt av border på veggene og knallfargede fliser:

Tror prisene vil gå ned

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank, tror ikke boligprisene stiger neste år.

— Vi venter at de begynner å bikke svakt ned, fordi arbeidsledigheten stiger noe på grunn av oljebransjen. Økt ledighet ikke bra for markedet. Boligprisnivået er høyere enn vi trenger, noe som betyr at vi over tid får bygget nok boliger. Prisene for brukte boliger er så høye at nyboliger vil kunne konkurrere med dem, sier Andreassen.

ANDREASSEN I SWEDBANK: Tror prisene går litt ned i 2016.

Han peker dessuten på at gjeldsveksten er veldig høy, at det kan bli stopp, og at uten mer gjeld vil boligprisene synke.

— De siste ti årene har vi hatt en unormal høy vekst i boligprisene. Norge har hatt flaks på alle områder i økonomien, men inntektsveksten er blitt svakere. Det kan slå ut på boligsiden.

Hvor vil prisene stige mest og minst?

— Vi vet at det er unntaksvis store forskjeller, at svingningene er ofte nasjonale. Men vi tror prisene kommer til å falle en god del i oljerelaterte områder. Også muligens i Sør-Trøndelag, for der bygget veldig mye, sier Andreassen.

Her er argumentene:

— Sterkest press i Oslo

Sparebank 1 Gruppen tror boligprisene stiger to prosent i 2016.

HOLVIK I SPAREBANK 1: Tror prisene går opp to prosent på landsbasis.

— Vi har en prognose på to prosent opp, men vi har konsekvent lagt det litt lavt. Det er en fare for at det kan bli høyere. Og det er stor forskjell på regionene i Norge, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen.Presset blir sterkest i Oslo, mener hun. Fordi bygging tar lang tid, og at vi får en forventning om innflytning til Oslo med økt asylstrøm.

Det blir minst vekst i Stavanger og på sørvestlandet, tror sjeføkonomen, områdene som er hardest rammet av nedturen i oljesektoren.

Leier helt frivillig:

— Enda svakere i 2017 og 2018

Også DNB Markets, ved sjeføkonom Øystein Dørum, tror på to prosent vekst.

Normalveksten er fem prosent, så den lavere prognosen skyldes blant annet «oljebremsen», at norsk økonomi går dårligere som følge av at oljeinvesteringene faller, har falt og vil fortsette å falle, ifølge Dørum.

DØRUM I DNB: Tror på to prosent vekst, men svakere utvikling i 2017 og 2018.

— Noen av de viktigste driverne for boligmarkedet vil utvikle seg svakere enn før. Det vil bli svakere lønnsvekst, og vi venter høyere arbeidsledighet. Vi får noe drahjelp fra lavere rente, jeg tror på rentekutt neste år. Det blir svakere utvikling, og enda svakere 2017 og 2018, sier Dørum.Han tror på nedgang på Sørvestlandet og mindre nedgang på Østlandet.

Slik blir de norske storbyene:

Den mest positive sjeføkonomen

Boligprisene skal opp tre-fire prosent , tror Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom for Eika Gruppen.

— Men det blir store regionale variasjoner. Gjennomsnittlig er kvadratmeterprisen cirka 55.000 kroner i Norge, byggekostnadene er ikke usunne og de gjennomsnittlige boligprisene på tre millioner ser heller ikke usunne ut. Men en sunn utvikling i årene som kommer er en meget lav boligprisvekst, fordi utsiktene for norsk økonomi er dystre, sier Andreassen.

ANDREASSEN I EIKA: Tror det blir regionale forskjeller i 2016.

Han tror hovedstadsområdet vil stige mest. Det blir prisnedgang i områder påvirket av oljeprisene, tror også han. Fire-fem prosent nedgang i Kristiansand og Stavanger, og det under forutsetning av at Norges Bank kutter sin foliorente ned mot null.— Skjer ikke det, går prisene enda mer ned i de områdene, sier Andreassen.

Les også:

Har naboen bedre rente enn deg? Sjekk hva du fortjener