Bolig

– Jeg er så lei av at man snakker om boligmarkedet ut ifra et Oslo-perspektiv

Leder av Sørlandets Eiendomsmeglerforening er oppgitt over at Oslo-boligmarkedet likestilles som Norges boligmarked. Hun frykter det kan gi uheldige ringvirkninger.

Boligmarkedet i Oslo er veldig annerledes enn boligmarkedet i resten av landet. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

  • Christine Gulbrandsen

– Jeg er så lei av at man snakker om Oslo-boligmarkedet som om det representerer boligmarkedet i hele landet, sier en oppgitt Ingrid Svendsen, eiendomsmegler i Sørmegleren og leder av Sørlandets Eiendomsmeglersforening

– Det er Oslo som har hatt en vill vekst i boligmarkedet. På Sørlandet, derimot, har det vært en moderat vekst, noe som betyr at det er en liten risiko for elleville nedturer som følge av det, fortsetter hun.

Utspillet kommer i kjølvannet av at Det internasjonale valutafondet nylig leverte sin årlige vurdering av norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen. I den slår de fast at landets økonomien er på vei opp igjen etter fjorårets krise i oljebransjen. Men flere norske sjeføkonomerhar kritisert rapporten, blant annet fordi de ser for seg en dårlig høst i boligmarkedet, melder NRK.

Les valutafondets rapport her!

– Når det snakkes om boligmarkedet, blir det bare snakket om boligmarkedet i Oslo. Tar man Oslo ut fra statistikken, får man et mye mer nyansert bilde. Det er mange rundt om i landet som ikke kjenner seg igjen i spådommen om et grått boligmarkedet, sier Svendsen.

– Det er mange boligmarkeder

Hun mener det må bli slutt på at man på landsbasis, både politisk og økonomisk, snakker som om det bare var ett boligmarked i Norge.

– Det finnes mange ulike markeder hvor forskjellig ting påvirker prisutviklingen. Her kommer arbeidsmarkedet, bankenes utlånsvilje og den generelle holdningen i området inn, som noen av de avgjørende faktorene.

Boligmarkedet i Oslo er veldig annerledes enn boligmarkedet i resten av landet. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Les også: Slik ser ekspertene for seg boligmarkedet på Sørlandet

Svendsen påpeker at det på Sørlandet, og spesielt i Kristiansand, har vært brei politisk enighet over lang tid som har ført til god langsiktig planlegging og bra utbygging. Det vil igjen gi en moderat utvikling av boligprisene, mener hun.

– Dermed har Sørlandet hatt en svak til moderat prisutvikling i boligmarkedet på linje med den generelle lønns- og prisstigningen ellers. Det er bærekraftig på sikt.

– Ikke behov for omlegging av skatter og avgifter

Sveinung Hedding-Valvik, banksjef i DNB region Vest-Agder, forklarer at boligmarkedet i Norge er vesentlig for norsk økonomi og for utviklingen i husholdningenes økonomi.

Les også: Lurer du på når det er mest lønnsomt å kjøpe bolig? Det gjorde vi også.

– Trender, utvikling, antall omsetninger og volumer i de store markedene, påvirker den nasjonale økonomien. Når man ser at det nasjonale markedet går godt eller dårlig, påvirker dette psykologien i markedet lokalt på godt og vondt, sier han og fortsetter:

– De nye boligforskriftene har også strengere krav til markedet i Oslo enn i resten av landet, og det er i så møte tatt hensyn til at markedene er forskjellige.

Råder til skatteomlegging

Selv om rapporten til Det internasjonale valutafondet viser til gode tilstander i Norge, anbefaler de likevel noen tiltak som skal sikre økonomien. De mener blant annet det er behov for omlegginger i noen skatter og avgifter.

Det er Svendsen uenig i.

– Boligmarkedet er som sagt forskjellig over hele landet, og vi har ikke tro på ytterligere innskrenkninger på kreditt- og skattesiden. Dette kan sende uheldig signaler inn i markeder som faktisk fungerer ganske bra som de gjør i dag, slik som på Sørlandet, men vil bli sårbare dersom det kommer negative begrensninger, avslutter hun.

Les mer om

  1. Boligmarkedet
  2. Eiendom
  3. Abito