Dette må du vite før du leier ut boligen din

Det er mange ting å tenke på før du åpner hjemmet ditt for nye leieboere. Her er mine beste tips.

  • Gard Erik Garlie

Enten du leier ut sekundærbolig eller du leier ut egen boliger det enkelte ting du bør passe på. Først og fremst bør du sette deg inn i reglene som gjelder for utleie. Den som leier bolig har en ganske omfattende beskyttelse etter husleieloven og det finnes enkelte restriksjoner på hva man kan avtale.

Referanser. De fleste vil framstå hyggelige og sympatiske i et kort møte eller intervju. Hvis mulig kan det være greit å sjekke «historikken» på vedkommende som ønsker å leie.

Kontrakt.Det finnes flere standardkontrakter som kan lastes ned gratis på nettet. Disse er som regel rimelig «balanserte». Eventuelt kan du få hjelp av en advokat til å sette opp eller se over kontrakten.

Sikkerhet. Sørg for å ha sikkerhet enten i form av et depositum på bankkonto eller garanti. Sikkerheten reduserer muligheten for tap dersom leier ødelegger leieobjektet eller ikke betaler leien. Merk at man ikke kan kreve større sikkerhet enn et beløp tilsvarende seks måneders leie.

Dokumenter leieobjektet. Gå igjennom leieobjektet sammen med leier før innflytting. Da får leier mulighet til å påpeke eventuelle mangler og dere kan bli enige om hvordan disse skal håndteres. Det er også lurt å dokumentere med bilder hvordan leieobjektet framstår ved overtakelse da det skal leveres tilbake i samme stand (med fradrag for alminnelig slit og elde).

Ikke gi fra deg nøkkel før signert kontrakt og depositum/garanti er på plass.

Dersom du ønsker å ha kontroll over leieforholdets opphørstidspunkt bør leiekontrakten være tidsbestemt. Minstetida for utleie er tre år, men ett år hvis du leier ut sokkel- eller loftsleilighet i enebolig eller bolig i tomannsbolig og selv bor i samme hus.

Ved tidsbestemt leie mådu skriftlig opplyse at leiekontrakten ikke kan sies opp i den avtalte leietid. Hvis du ikke gjør dette er konsekvensen at leier likevel kan si opp leiekontrakten i leietida.

Skal et medlem av husstanden din benytte boligen, eller har du en annen særlig grunn, for eksempel at du skal selge boligen, kan du leie ut for kortere tid enn tre år. Du må imidlertid sørge for å gjøre eier skriftlig oppmerksom på dette før kontrakt inngås. Hvis den oppgitte grunnen ikke inntreffer, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt, med fullt oppsigelsesvern for leieren.

Dersom det ikke er viktig for deg å ha kontroll på hvor lenge leieforholdet varer inngår du en tidsubestemt kontrakt. Da kan begge parter si opp kontrakten. Men merk at leier har et sterkt oppsigelsesvern. Oppsigelsen må være saklig og ikke urimelig. I motsatt fall kan leier protestere på oppsigelsen og tvinge deg inn i en rettstvist.

Når avtalt leietid er ute i en tidsbestemt leiekontrakt og leier ikke har flyttet ut, må du sørge for å sende en flyttingsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dettegår leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier.

Ved oppsigelse er det svært viktig at lovens formkrav følges. Hvis ikke vil oppsigelsen være ugyldig.

Utkastelsesklausul. Sørg for å ha en «utkastelsesklausul» i kontrakten. Klausulen innebærer at du kan gå direkte til namsmyndighetene for å få hjelp til å «kaste ut» leier dersom leiebetalingen misligholdes eller vedkommende ikke flytter ut ved leieforholdets slutt. Hvis man ikke har en slik klausul vil det kunne ta lengre tid å få kastet leieren ut.

Merk at leier i flere tilfeller har rett til å framleie med mindre det foreligger saklig grunn for å nekte.

Leieobjektet skal leveres tilbake i samme stand som ved overtakelse bortsett fra den forringelse som følger av alminnelig slit og elde. Du bør gjennomgå leieobjektet sammen med leier og notere ned det som eventuelt foreligger av unormal slitasje og mangler. Sammenlign gjerne med bildene som ble tatt i forbindelse med leiers overtakelse. Om nødvendig benyttes depositum eller garanti for å dekke kostnader for tilbakeføring.