Planer om å bygge hus? Dette må du vite før du starter.

Her er fem punkter du må være obs på.

Drømmer du om å bygge hus fra grunnen av, er det flere ting du bør være oppmerksom på.

I 2018 ble tilsammen 6700 eneboliger bygget i Norge, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Noen av disse ble bygget av huseierne selv.

Er du blant dem som planlegger å gjøre det samme? Da kan tipsene under komme til nytte. Vi har bedt tre eksperter gi sine beste råd for byggeprosessen.

Ekspertene: Seniorrådgiver Anders Kirkhus, seniorforsker Trond Bøhlerengen, seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien ved Sintef Community.

Seniorforsker Trond Bøhlerengen, seniorrådgiver Anders Kirkhus og seniorforsker Anne Gunnarshaug Lien ved Sintef Community.

1. Hva bør man tenke på når man skal velge tomt/beliggenhet?

– Sørg for at det er mulig å sikre gode avrenningsforhold for overflatevann på terrenget. Til overflatevannet hører også avrenning fra tak, svalganger, terrasser og balkonger. Den som prosjekterer bygget skal ta slike hensyn, men det blir ofte ikke tatt alvorlig nok, sier Bøhlerengen.

Med tette terrengoverflater (betong, belegningsstein, asfalt, og så videre) er det lite av nedbørsvannet som får mulighet til å filtreres ned i grunnen. Ved situasjoner med intens nedbør, er det store overvannsmengder som skal håndteres.

– Dette vannet skal alltid ledes vekk fra bygningskroppen. Det er nødvendig for å unngå fukt- eller vannskader. Dessuten er det et forskriftskrav, påpeker han.

På flate tomter kan det være en utfordring å få til. På skrå tomter, hvor muligheten for avrenning er gode, må det likevel sikres gode avrenningsløsninger for den delen av overflatevannet som renner i terrenget ovenfor og ned mot bygningen.

– Det handler om terrengfall, avskjæringsgrøfter og nødvendig undersprengning for å sikre dreneringsmuligheter under bygningen. Alt dette finnes det gode anvisninger for i blant annet Byggforskserien.

I flomutsatte områder, må man ta spesielle hensyn.

– Hvis det er tillatt å bygge i slike områder, bør man for eksempel unngå å bygge med kjeller. Det er den delen av bygningen som alltid er mest utsatt for alvorlige skader etter oversvømmelser, sier Bøhlerengen.

2. Hva bør man tenke på når man skal velge hustype eller tegne hus selv?

– Sørg for at det prosjekteres med byggetekniske løsninger og produkter som man har gode erfaringer med. Mange av ferdighusprodusentene har slike løsninger, sier Bøhlerengen.

Velger man å bygge helt annerledes, for eksempel spesialdesignede hus, må kreative løsninger som avviker fra normalen, dokumenteres.

– Det koster tid og penger, men er altså mulig. Velg en produsent, leverandør eller entreprenør med godt renommé. Det er alltid tryggere å kjøpe hus av profesjonelle aktører som har lang erfaring og som fortsatt akter å være i markedet, fremfor helt nye og ukjente, sier han.

Velg byggtekniske løsninger og entreprenører med godt rykte.

3. Hva kan man gjøre selv og hva må fagpersoner ta seg av?

– Som amatør kan man gjøre enkle ting som å montere innvendige og utvendige overflater (kledninger), male/beise og montere enkle bygningsdeler som plattinger eller uteterrasser. Uansett er det viktig å følge leverandørenes retningslinjer, sier Bøhlerengen.

Det man ikke bør gjøre selv, er arbeider med vannførende rør (vann og avløp), membrantetting i våtrom, el-installasjoner og det som berører bæreevne og sikkerhet, herunder brannsikring, forteller han og fortsetter:

– Man bør følge godt med i byggeprosessen. Ta gjerne bilder, også av byggetekniske detaljløsninger, og før en egen loggbok.

4. Hvordan unngår man å sprenge budsjettet?

– Det viktigste er å følge godt med selv og ha god dialog med byggmester. Det blir alltid noen tillegg. Dette bør skrives opp på en liste som boligeier og byggmester er enige om. Et godt råd er å bruke god tid på å få oversikt over alt man ønsker å få gjort og så prioritere. Det blir aldri billigere enn kostnadsoverslaget, sier Lien.

Kirkhus legger til et par tips:

– Bruk tid på å bestemme deg før du begynner å bygge, og hold deg til planen. Endringer underveis blir alltid mye dyrere enn du tror. Sett også av et stort beløp til uforutsette utgifter.

Det meste bør i byggeprosessen bør overlates til profesjonelle fagfolk, mener ekspertene.

5. Hvordan får man et miljøvennlig hus?

– Det viktigste er å velge dagens nivå når man etterisolerer og skifter komponenter. Redusert varmetap betyr redusert energibruk som igjen fører til reduserte utslipp. Det er også viktig å gjenbruke så mye som mulig i byggingen. For eksempel kan fine fliser brukes om igjen, selv om fargen er umoderne, sier Lien.