Snart får du egen søppel til plastemballasje

I løpet av et år kaster du 15 kg plastemballasje i søpla. Fra januar 2018 kan denne søpla bli hentet på døra di.

Plastemballasjen skal være ren og tørr.

Hvert år kaster norske husholdninger totalt 95.295 tonn med plast.

– Det betyr at hver nordmann må kvitte seg med over 15 kilo i løpet av et år, sier fagansvarlig Gunnar Moen i Grønt Punkt, et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

Fra 1. januar 2018 skal innbyggerne i kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla endelig få tilbud om en hentetjeneste for plastemballasje. De andre Agder-kommunene har allerede et slikt tilbud.

– Ja, da ruller vi ut et system der husholdningene får tilbud om at vi henter plastemballasjen deres hver fjerde uke, på lik linje som vi henter papp og papir, sier Lars Pedersen, kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør.

Les også Ti ting det er på tide å kaste

30.000 tonn kan bli 750 mill. klesehengere

I Norge er systemet slik at det er opp til hver enkelt kommune å bestemme hva slags renovasjonstjenester de tilbyr husholdningene. Derfor varierer tilbudet fra kommune til kommune. Men likevel, 95 prosent av alle norske husstander har et eller annet tilbud om å innsamling av plastemballasje, enten det er gjennom en hentetjeneste eller at de selv må oppsøke egne resirkuleringspunkt for plastemballasje.

-Vi gjenvinner omkring 30.000 tonn av den totale plastemballasjen fra norske husholdninger, sier Moen i Grønt Punkt og forklarer at det for eksempel er nok til å lage 750 millioner kleshengere.

Likevel mener han at det er rom for forbedring – og Moen er glad for at de fire resterende Agder-kommunene endelig skal få hentetjeneste.

– Det er veldig bra at dette kommer nå, for jo nærmere returpunktet er folks hjem, jo større sjanse er det for at plasten blir resirkulert, sier han.

Les også Har du fått stygge riper i parketten?

Ikke dyrere

Pedersen i Avfall Sør sier at det i lengre tid har vært stor etterspørsel etter et slik tilbud, men at det på grunn av diverse anbudsrunder og politiske avgjørelser, ikke har blitt konkretisert før nå.

Tilbudet skal ikke føre til økte utgifter for husholdningene.

– Nei, det kommunale renovasjonsgebyret skal ikke bli høyere, selv om tilbudet for husholdningene blir enda bedre. Det er vi opptatt av, avslutter Pedersen.

FAKTA:

For hver kilo plast som gjenvinnes, så sparer det to kilo olje.

Av 8 resirkulerte ketchupflasker kan man lage en fotballdrakt

Omlag 95% av alle nordmenn har et tilbud om innsamling.

Ordningen varierer fra kommune til kommune. Noen kommuner har plastsekk, noen har dunk, noen bringesystem til returpunkter og noen fargede plastposer.

Det er viktig at plastemballasjen er ren og tørr. Skitten plastemballasje skylles i kaldt vann og kan rengjøres med oppvaskbørsten. Her gjelder det å bruke sunn fornuft: er det for krevende å rengjøre emballasjen ordentlig, så gjør den bedre nytte i restavfallet.

Kildesortert plastemballasje samles inn av kommunen eller det interkommunale avfallsselskapet. Deretter går det til oppsamling og pressing før det fraktes til store sorteringsanlegg i blant annet Tyskland.

Omlag 80% av all innsamlet mengde blir sortert ut til materialgjenvinning. Resten er urenheter, etiketter og sammensatte kvaliteter som ikke lar seg skille.

Kilde: Grønt Punkt